Vem förtjänar NCK:s pedagogiska pris 2015? Du bestämmer.
Nominera här.

 
tjanster Projekt Pedapris Gold hemsida museipedagogisk

Ett lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK är ett nordiskt-baltiskt centrum för lärande genom kulturarv. Med kulturarv som utgångspunkt arbetar vi med pedagogik och kultur, i skärningspunkten mellan kulturarvsinstitutioner, universitet och näringsliv. Vi har kontor i Östersund men arbetar dagligen med projekt som berör parter i övriga Sverige, Norden, Baltikum och Europa. Vi arrangerar även kurser, konferenser och föreläser om fördelarna med kulturarvspedagogik och ett lärande genom kulturarvet.

Visst låter det här spännande? Om du funderar på ett samarbete, vill bjuda in oss att hålla en föreläsning eller bara talas vid, hör av dig då till oss.

Mejla oss på .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Artiklar från Vårkonferensen 2014

Tidigare i år arrangerade NCK sin årliga vårkonferens. För er som inte hade möjlighet att besöka Östersund i februari ger vi er här en andra chans. Vi har glädjen att erbjuda ett antal unika artiklar från de föreläsare och inbjudna gäster som var med på konferensen. De är med utgångspunkt från de föredrag som de höll och årets tema som artiklarna fördjupar de idéer och tankar som presenterades i våras. Perfekt sommarläsning!

> Arkivaktivisme: Kampen for rettferd, demokrati og arkiv (Gudmund Valderhaug)
> Art or Activism: Is There a Choice? (Mary Ann DeVlieg)
> Minority and Majority: Tolerance Programs in the Hungarian Open Air Museum (József Molnár)
> Kön, makt och motstånd: att ta ställning (Maria Perstedt)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Aktuellt

2005

> NCK startar upp två nya projekt! Vinnova har beviljat medel för projektet Aktivt åldrande och kulturarv som handlar om att bygga upp ett nätverk av forskare som från olika perspektiv är intresserade av detta ämnesområde. Dessutom har Jamtli beviljats medel från Nordplus vuxen för projektet Pride, joy and surplus value som handlar om utveckling av verksamhet för volontärer och i detta projekt har NCK en stor roll.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå