museipedagogisk tjanster

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK är ett nordiskt-baltiskt centrum för lärande genom kulturarv. Med kulturarv som utgångspunkt arbetar vi med pedagogik och kultur, i skärningspunkten mellan kulturarvsinstitutioner, universitet och näringsliv. Vi har kontor i Östersund men arbetar dagligen med projekt som berör parter i övriga Sverige, Norden, Baltikum och Europa. Vi arrangerar även kurser, konferenser och föreläser om fördelarna med kulturarvspedagogik och ett lärande genom kulturarvet.

Visst låter det här spännande? Om du funderar på ett samarbete, vill bjuda in oss att hålla en föreläsning eller bara talas vid, hör av dig då till oss.
Mejla oss på .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aktuellt

2005

> NCK genomförde 2011 en undersökning av museernas arbete med pedagogik och lärande i Sverige. Undersökningen var ett samarbete med Riksförbundet Sveriges Museer och resultatet var på flera sätt överraskande. NCK har därför tagit kontakt med andra nordiska och baltiska museisammanslutningar för att genomföra motsvarande undersökningar i respektive länder. Under hösten 2012 genomförde NCK i samarbete med Finlands Museiförbund en undersökning i Finland och den här gången har turen kommit till Norge. Ta del av rapporten här.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå