Vem förtjänar NCK:s pedagogiska pris 2015? Du bestämmer.
Nominera här.

 
museipedagogisk Projekt tjanster Pedapris Gold hemsida

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK är ett nordiskt-baltiskt centrum för lärande genom kulturarv. Med kulturarv som utgångspunkt arbetar vi med pedagogik och kultur, i skärningspunkten mellan kulturarvsinstitutioner, universitet och näringsliv. Vi har kontor i Östersund men arbetar dagligen med projekt som berör parter i övriga Sverige, Norden, Baltikum och Europa. Vi arrangerar även kurser, konferenser och föreläser om fördelarna med kulturarvspedagogik och ett lärande genom kulturarvet.

Visst låter det här spännande? Om du funderar på ett samarbete, vill bjuda in oss att hålla en föreläsning eller bara talas vid, hör av dig då till oss.

Mejla oss på .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Aktuellt

> Vi vill bjuda in dig till ett föredrag med titeln Vem är expert på lärande när allt är lärande? den 11 november, från 14.00 till 15.30, i Sjögrensalen, Landsarkivet i Östersund.

I år gästas vi av Jocelyn Dodd som ska prata om Inspiring Learning for All – det brittiska ramverket för planering och utvärdering av lärande i arkiv och museum – utifrån frågan om ett sådant ramverk stärker pedagogers professionella identitet eller om det istället gör alla till experter på lärande.

Jocelyn Dodd är chef för The Research Centre for Museums and Galleries (RCMG), School of Museum Studies vid University of Leicester i England. Hon har tidigare varit chef för Nottingham City Museums och i sin forskning har hon tittat närmare på lärande och museernas sociala roll i samhället. Hon har varit medlem i den grupp som utvecklat Generic Learning Outcomes (GLOs) och hon har utfört flera nationella studier om lärandet på museer i England.

Vänligen notera att antalet platser är begränsat (10 max) och att vi därför vill att du tar kontakt med oss så snart som möjligt för att boka en plats. Du kan kontakta oss på  Vi ser fram emot din anmälan!

2005

> Ny rapport från projektet Skolan och museerna. En omtolkad kultursatsning. Museerna och Skapande skola - så heter vår rapport som tar upp Museernas och skolans samverkan inom den statliga satsningen på kultur i skolan, Skapande skola. I projektet samarbetar NCK med Malmö museer, Jamtli, Historiska museet, Kalmar läns museum, Sörmlands museum och med Linnéuniversitet.

> NCK startar upp två nya projekt! Vinnova har beviljat medel för projektet Aktivt åldrande och kulturarv som handlar om att bygga upp ett nätverk av forskare som från olika perspektiv är intresserade av detta ämnesområde. Dessutom har Jamtli beviljats medel från Nordplus vuxen för projektet Pride, joy and surplus value som handlar om utveckling av verksamhet för volontärer och i detta projekt har NCK en stor roll.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Artiklar från Vårkonferensen 2014

Tidigare i år arrangerade NCK sin årliga vårkonferens. För er som inte hade möjlighet att besöka Östersund i februari ger vi er här en andra chans. Vi har glädjen att erbjuda ett antal unika artiklar från de föreläsare och inbjudna gäster som var med på konferensen. De är med utgångspunkt från de föredrag som de höll och årets tema som artiklarna fördjupar de idéer och tankar som presenterades i våras. Perfekt sommarläsning!

> Arkivaktivisme: Kampen for rettferd, demokrati og arkiv (Gudmund Valderhaug)
> Art or Activism: Is There a Choice? (Mary Ann DeVlieg)
> Minority and Majority: Tolerance Programs in the Hungarian Open Air Museum (József Molnár)
> Kön, makt och motstånd: att ta ställning (Maria Perstedt)

 

 

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå