Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Arkivpedagogiskt forum

Arkiven är kulturinstitutioner som på ett mycket konkret sätt har en viktig roll när det gäller att slå vakt om demokrati och yttrandefrihet. Om arkiven används effektivt kan de dessutom erbjuda kulturella upplevelser, främja ett aktivt medborgarskap och bygga upp källkritisk kompetens. Det finns idag mängder av goda exempel på hur systematiskt arkivpedagogiskt arbete har bidragit till att arkivinstitutioner efterfrågas som en resurs i samhället.

Arkivpedagogiskt forum är ett nätverk och en mötesplats för alla typer av arkiv i Sverige som arbetar med arkivpedagogik. Deltagarna kommer från arkivinstitutioner som skiljer sig utifrån huvudman, uppdrag, storlek, geografiskt område och innehåll. Gruppen har gemensamt tagit fram denna avsiktsförklaring för vad arbetet med pedagogik på arkiv kan innebära och syfta till. Syftet är att tydliggöra för ledning, politiker och arkivsektor vad arkivpedagogik är och varför verksamheten är viktig och ska prioriteras. Målet är att kvalitetssäkra det pedagogiska arbetet nu och framåt.

Vill du veta mer om Arkivpedagogiskt forum, kontakta , chef för Föreningsarkivet i Jämtlands län.

Möte på Arkivet i Östersund den 5 februari

Snart är det dags för ett nytt möte inom Arkivpedagogiskt forum.

Program (från och med December 2018)

(se också länken här där du kan hitta uppdateringer)

10.00         Fika och välkommen!

10.15         Regeringsuppdrag: Hur kan arkiv vara en resurs för skolan?

Riksantikvarieämbetet fick hösten 2017 uppdraget att undersöka hur kulturarvsinstitutioner kan vara en resurs för skolan. En inledande kartläggning av politikområdet gjordes av Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik, och sedan har Sara Grut, Riksarkivet, gjort en stor enkätundersökning kring hur det ser ut på just arkivområdet. Ca 200 arkiv har deltagit. Sara berättar om vilka resultat man kommit fram till, och diskuterar en framtida utveckling av sektorn.

12.00         Lunch

Gemensam transport, men på egen bekostnad

13.00         Tema kartor och ritningar

Utan att föregå resultaten från ovannämnda undersökning kan konstateras att bland det viktigaste för att komma framåt, både för de som redan arbetar med arkivpedagogik och för de som ännu inte kommit igång, är att få samarbeta kring metodutveckling med andra inom sektorn. Eftermiddagen ägnas därför åt pedagogiska diskussioner med utgångspunkt i några konkreta exempel och utmaningar.

Kartor och rumslig förståelse för förskolan

Folkrörelsearkivet i Uppsala och Stadsarkivet i Uppsala har tagit fram en workshop för de yngsta, där barnen genom att använda kartor och fotografier får möjlighet att utveckla sin rumsuppfattning och förmåga att orientera sig. Per Agius och Nicklas Malmsjö berättar och visar.

Digitala upplägg kring kartor och ritningar

Maria Press, landsarkivarie i Östersund ger en kort internationell exposé över hur andra arkivinstitutioner jobbat pedagogiskt på nätet med kartor och ritningar som utgångspunkt. Vad kan vi ta med oss av detta?

Kartor och ritningar på Liljeholmen

Stockholms stadsarkiv öppnar i mars 2019 ett arkiv för byggnadshistoria i Liljeholmen. Här finns Stockholms historiska byggnadsritningar med cirka två miljoner ritningar från 1700-talet och framåt. De är sedan 2011 på UNESCOS lista över världsminnen. Sandra Häll-Pettersson berättar om hur man tänker kring materialet och tillgängliggörandet av detsamma.

15.00         Öppet forum

Har du något på gång? Eller har du fastnat i någon tankegång? Kanske har du idéer som du inte riktigt vet vad du ska göra med? Nu är tillfället att lyfta dem!

Diskussioner och fika under tiden

16.30         Slut

18.00         Gemensam middag och mingel tillsammans med museipedagogerna

Är du intresserad av att vara med?

Kontakta oss: arkivpedagogen[at]faj.se 

Välkommen!

Anmälan till NCKs konferens görs separat.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå