Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Find us

The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB
Postadress: Box 709, 831 28 Östersund
Besöksadress: Arkivvägen 1
info@nckultur.org
Org. nr. 556173-6280

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå