Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area

Att personer som deltar i kulturarvspedagogisk verksamhet lär sig har aktiva inom fältet vetat länge. Men hur ser det här lärande ut? Vad lär vi oss och hur går det till? Kan vi fånga in och analysera det här lärandet och kan vi sedan visa att det vid våra kulturarvsinstitutioner sker ett lärande som samhället kan och bör dra nytta av? Har arkiv och museer rentav en funktion att fylla, när gäller allmän kompetensutveckling, livslångt lärande och socioekonomisk utveckling?

Projektet Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area tog fasta på det här. Det kulturarvspedagogiska arbetet undersöktes från ett lärandeperspektiv och syftade till att uppvärdera det lärande som sker inom arkiv och museer. Viktiga analysverktyg var Generic Learning Outcomes (GLO) som utvecklats av MLA i Storbritannien och EU:s nyckelkompetenser.

Det hela resulterade i ett antal riktlinjer för hur lärande på bästa sätt främjas i en kulturarvsmiljö och i en masterkurs för blivande och verksamma kulturarvspedagoger.

Projektet var ett samarbete mellan NCK, Danmarks pädagogiske universitetsskoleAalborg StadsarkivHelsingfors stads kulturcentralIslands nationalarkivLithuanian Open Air Museum, ABM-utvikling i Norge ochNorges teknisk- och naturvetenskapliga universitet. Projektet finansieras avNordplus Vuxen.

<– tillbaka