Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

KURVA

Kulturarv som resurs för äldres välbefinnande och aktiva liv (KURVA) är ett nätverk som förenar personer och institutioner som vill utveckla kulturarvets potential i samhället oavsett om det gäller praktiska projekt, forskning eller politisk påverkan.

KURVA_KNAPP

Det finns idag en rad goda exempel på hur kulturarv kan användas som en resurs i det arbete som riktas mot, eller sker i samarbete med, äldre människor. Kompetens inom området finns i ett flertal sektorer och nätverket utgör en möjlighet att matcha kompetenser och utbyta erfarenheter mellan personer med olika professionella bakgrunder och ansvarsområden. Nu finns en epostlista för dig som är intresserad av att sprida information eller utbyta erfarenheter inom detta området. Klicka på ikonen till höger för att anmäla dig.

Nätverket drivs av NCK och skapades inom ramen för projektet Aktivt åldrande och kulturarv som pågick mellan augusti 2014 och februari 2015 och finansierades av Vinnova. Hör av dig till för mer information.

Ta del av minnesanteckningar från det senaste nätverksseminariet

Kurva2

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå