Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Museologi och kulturarvspedagogik 2018

Schema

Övrig information

Litteratur: Litteraturlisten kommer att skickas till registrerade deltagare.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå