Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Nyhetslista

NCK har en mejllista där du har möjlighet att tipsa om projekt eller evenemang som berör kulturarv, kulturarvspedagogik och närliggande områden.

Om du redan har anmält dig och vill skicka ett mejl till listans prenumeranter skickar du det till .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå