Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Medarbetare

Ulrica Löfstedt

1173777_845711922121511_1786700044_n

VD/Managing director

+46 (0)70 – 522 84 41

Ulrica är doktor i data och systemvetenskap. Hon har tidigare varit verksam vid Mittuniversitetet i Östersund. Hennes intresseområden är  bland annat digitalisering, digital förmedling, metodutveckling och livslångt lärande.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Maria Domeij Lundborg   Maria (2) (320x225)

Projektledare och forskare/Project leader and researcher

+46 (0)72 – 721 08 17

Maria är doktorand i historisk arkeologi och har lång erfarenhet av kulturarvsförmedling och utställningsproduktion vid olika museer runtom i landet.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gustav Wollentz

Projektledare och forskare/Project leader and researcher

+46 (0)73 – 808 03 09

Gustav har doktorerat i arkeologi vid Kiel universitet i Tyskland, och han har varit verksam vid Linnéuniversitetet och på Kalmar läns museum. Han intresserar sig bland annat för frågor kring minne, identitet och plats, mångfaldsfrågor, och hur kulturarv kan användas i konfliktlösning.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tine Fristrup 

Tine1

Gästforskare/Guest researcher

Tine Fristrup är lektor i pedagogisk gerontologi vid Århus universitet och har en doktorsgrad i pedagogiska studier. Hon är gästforskare hos NCK och arbetar hos oss ca en vecka/månad. Hos oss arbetar hon bland annat med projektet Implementing Heritage Learning Outcomes och med att skapa nya projekt och samarbeten.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå