Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Medarbetare

Kristina Jonsson

VD/Managing director

Mer information kommer inom kort.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gustav Wollentz

Projektledare och forskare/Project leader and researcher

+46 (0)73 – 808 03 09

Gustav har doktorerat i arkeologi vid Kiel universitet i Tyskland, och han har varit verksam vid Linnéuniversitetet och på Kalmar läns museum. Han intresserar sig bland annat för frågor kring minne, identitet och plats, mångfaldsfrågor, och hur kulturarv kan användas i konfliktlösning.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Tine Fristrup 

Tine1

Gästforskare/Guest researcher

Tine Fristrup är lektor i pedagogisk gerontologi vid Århus universitet och har en doktorsgrad i pedagogiska studier. Hon är gästforskare hos NCK och arbetar hos oss ca en vecka/månad.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå