Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Medarbetare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gustav Wollentz

Föreståndare

+46 (0)63 – 15 03 82

Gustav Wollentz är sedan januari 2023 föreståndare för NCK. Han har doktorerat i arkeologi vid Kiel universitet i Tyskland, och har varit verksam vid Linnéuniversitetet och på Kalmar läns museum. Gustav intresserar sig bland annat för frågor kring minne, identitet och plats, mångfaldsfrågor, och hur kulturarv kan användas i konfliktlösning.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sofia Eriksson Bergström

Projektledare

+46 (0)63 – 15 03 84

Sofia Eriksson Bergström vikarierar för Helena Kuhlefelt från 1 september 2023. Sofia har doktorerat i pedagogik vid Umeå universitet och varit verksam som lektor och forskare vid Mittuniversitetet och arbetar i nuläget deltid som pedagogisk utvecklare vid Länsmuseet i Västernorrland. Hon intresserar sig i sin forskning för fysiska platsers förutsättningar för kreativitet samt för hur institutioner som museum kan fungera som didaktiska resurser i undervisning.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Catarina Lundström

Projektledare

+46 (0)70 – 551 01 61

Catarina Lundström arbetar med olika uppgifter inom våra projekt från slutet av september 2023. Hon är kulturvetare med inriktning museologi och har arbetat i musei- och arkivsektorn, hon har även varit kultursamordnare, litteraturutvecklare med mera. Catarina är disputerad historiker.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anna Stugvard 

Projektadministratör

+46 (0)63 – 15 03 83

Anna Stugvard har varit anställd som projektadministratör sedan november 2019. Hon har tidigare arbetat med journalistik, information och administration inom miljörörelsen och på andra organisationer och företag i Stockholm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Helena Kuhlefelt 

Projektledare, föräldraledig från augusti 2023

Helena Kuhlefelt är projektledare på NCK sedan augusti 2020. Helena har en bakgrund som kulturanalytiker och har tidigare erfarenhet från såväl civilsamhället som offentlig sektor. Hennes intresseområden rör normkritik, representation och identitet, men också arbetsprocesser och att samarbeta över ämnes- och yrkesgränser.