Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Medarbetare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kristina Jonsson

VD / Managing director

+46 (0)63 – 15 03 16
+46 (0)73 – 614 60 52

Kristina Jonsson tog över som VD den 1 januari 2020. Hon arbetar även på Jamtli som arkeolog och har lång och bred erfarenhet inom kulturarvsfrågor.
Kristina har doktorerat i arkeologi vid Stockholms universitet, och har varit verksam inom arkeologi och kulturmiljövård/kulturarvsprojekt sedan 25 år tillbaka vid Jamtli, Stiftelsen Kulturmiljövård, Västmanlands läns museum och Riksantikvarieämbetet. Hon har även deltagit ett antal fristående forskningsprojekt med fokus på medel- och tidigmodern tid.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gustav Wollentz

Projektledare och forskare

+46 (0)63 – 15 03 82
+46 (0)73 – 588 13 59

Gustav Wollentz har en central roll som projektledare/forskare sedan september 2019.
Han har doktorerat i arkeologi vid Kiel universitet i Tyskland, och har varit verksam vid Linnéuniversitetet och på Kalmar läns museum. Gustav intresserar sig bland annat för frågor kring minne, identitet och plats, mångfaldsfrågor, och hur kulturarv kan användas i konfliktlösning.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anna Stugvard 

Projektadministratör

+46 (0)63 – 15 03 38
+46 (0)73 – 841 77 13

Anna Stugvard har varit anställd som projektadministratör sedan november 2019. Hon har tidigare arbetat med journalistik, information och administration inom miljörörelsen och på andra organisationer och företag i Stockholm.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå