Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Medarbetare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lowissa Wallgren Frånberg

Tillförordnad Föreståndare

+46 (0)63 – 15 03 30
lowissa.franberg(a)nckultur.org

Arbetar vanligtvis som chef för volontärverksamheten vid Stiftelsen Jamtli. Har examen i etnologi, historia och museologi. Har lång erfarenhet av verksamhetsledning och kulturarvsverksamhet. Arbetade tidigare som museichef för militärmuseet Teknikland och innan dess Härjedalens fjällmuseum. Har arbetat i många projekt både genom Jamtli och tillsammans med NCK.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sofia Eriksson Bergström

Projektledare

+46 (0)63 – 15 03 84
sofia.eriksson-bergstrom(a)nckultur.org

Sofia Eriksson Bergström vikarierar för Helena Kuhlefelt från 1 september 2023. Sofia har doktorerat i pedagogik vid Umeå universitet och varit verksam som lektor och forskare vid Mittuniversitetet och arbetar i nuläget deltid som pedagogisk utvecklare vid Länsmuseet i Västernorrland. Hon intresserar sig i sin forskning för fysiska platsers förutsättningar för kreativitet samt för hur institutioner som museum kan fungera som didaktiska resurser i undervisning.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Estefania Coral Andrade

Projektledare

estefania.coral-andrade(a)nckultur.org

Estefania Coral Andrade arbetar på NCK sedan hösten 2023, med projektet Digital Action on Climate Change with Heritage Environments (DACCHE). Efter att ha bott i Colombia, Frankrike och Spanien flyttade Estefania till Sverige. Hon har en kandidatexamen i Food Studies och en magisterexamen i kultur- och konstförvaltning från International University of Catalonia i Barcelona. Estefania har arbetat med olika kulturorganisationer såsom International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anna Stugvard 

Projektadministratör

+46 (0)63 – 15 03 83
anna.stugvard(a)nckultur.org

Anna Stugvard har varit anställd som projektadministratör sedan november 2019. Hon har tidigare arbetat med journalistik, information och administration inom miljörörelsen och på andra organisationer och företag i Stockholm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Helena Kuhlefelt 

Projektledare, föräldraledig från augusti 2023

helena.kuhlefelt(a)nckultur.org

Helena Kuhlefelt är projektledare på NCK sedan augusti 2020. Helena har en bakgrund som kulturanalytiker och har tidigare erfarenhet från såväl civilsamhället som offentlig sektor. Hennes intresseområden rör normkritik, representation och identitet, men också arbetsprocesser och att samarbeta över ämnes- och yrkesgränser.