Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Medarbetare

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kristina Jonsson

VD / Managing director

+46 (0)72 – 388 54 00

Kristina har doktorerat i arkeologi vid Stockholms universitet, och varit verksam inom arkeologi och kulturmiljövård/kulturarvsprojekt sedan 25 år tillbaka vid Jamtli, Stiftelsen Kulturmiljövård, Västmanlands läns museum och Riksantikvarieämbetet. Hon har även deltagit ett antal fristående forskningsprojekt med fokus på medel- och tidigmodern tid.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gustav Wollentz

Projektledare och forskare

+46 (0)73 – 808 03 09

Gustav har doktorerat i arkeologi vid Kiel universitet i Tyskland, och han har varit verksam vid Linnéuniversitetet och på Kalmar läns museum. Han intresserar sig bland annat för frågor kring minne, identitet och plats, mångfaldsfrågor, och hur kulturarv kan användas i konfliktlösning.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Anna Stugvard 

Projektadministratör

+46 (0)72 – 512 37 37

Anna Stugvard har varit anställd som projektadministratör sedan november 2019. Hon har tidigare arbetat med journalistik, information och administration inom miljörörelsen och på andra organisationer och företag i Stockholm.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå