Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Nätverk

NCK arbetar kontinuerligt med projekt och uppdrag i Norden och Europa. Vi har därför ett stort nätverk på både nationell och europeisk nivå. För att säkerställa att verksamheten håller hög kvalité och följer de utvecklingstrender som sker i de olika nordiska och baltiska länderna använder sig NCK av en referensgrupp. Gruppen består av representanter från olika kulturarvsinstitutioner, myndigheter och kunskapscentrum.

Vi är även medlemmar i flera nationella och internationella nätverk – med inriktning mot kultur- och utbildningsfrågor – för att följa med och delta i de debatter och diskussioner som berör vår och andra kulturarvsinstitutioners verksamhet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riksförbundet Sveriges Museer (RSM)RSM

Tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Representerar med drygt 225 medlemmar stora delar av Museisverige.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EPALE

EPALE är en öppen flerspråkig mötesplats för lärare, utbildare, forskare, akademiker, beslutsfattare och alla andra som arbetar inom vuxnas lärande i Europa. EPALE finansieras av Europeiska kommissionen och är ett långsiktigt åtagande att förbättra kvaliteten på vuxenutbildning i Europa.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Culture Action EuropeCulture action europe

Culture Action Europe är en lobbyorganisation med säte i Bryssel som arbetar för att konst och kultur ska ta plats som en av de viktigaste byggstenarna i det europeiska samarbetet. Culture Action Europe informerar om vad som pågår på kultur- och utbildningspolitikens område.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EARLALLEarlall

The European Association of Regional and Local Authorities on Lifelong Learning (EARLALL) arbetar för att stärka insatser och samarbeten som främjar ett faktiskt livslångt lärande och det livslånga lärandet som politisk strategi. Organisationens medlemmar är i första hand regioner i Europa och NCK representerar i det här sammanhanget Jämtlands län i Sverige. Med vårt engagemang i EARLALL kan vi föra fram kulturarvspedagogikens betydelse ur ett livslångt lärande-perspektiv.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEMO

log-nemo-v1

The Network of European Museum Organisations (NEMO) tillvaratar intressena hos Europas nationella museiorganisationer. NEMO stöttar museerna på ett flertal olika sätt, genom att skapa möjligheter för samarbete och nätverkande, påverka policyutvecklingen på europeisk nivå och hjälpa museerna att visa politiker och andra intressenter på museernas betydelse i samhällslivet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .280_0_1879157_13395

European Museum Academy (EMA)

European Museum Academy (EMA) har som mål att bevara arvet efter Kenneth Hudson och att utveckla innovativ forskning om museer, stimulera nya ideer och erfarenheter och erbjuda service som inkubator för nya talanger. EMA vill också stödja nya program för att förbättra kvaliteten på museers service och den museologiska diskussionen på europeisk nivå.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arkivpedagogiskt forumArkivpedagogiskt forum

Arkivpedagogiskt forum kopplar samman personer som är intresserade av, och vill utveckla, arkivinstitutionernas utåtriktade arbete. Deltagarna kommer framförallt från
Sverige men personer från övriga Norden är också välkomna. Arkivpedagogiskt forum möts två gånger per år.