Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Nominera till Pedagogiska priset

NCK:s Pedagogiska pris delas varje år ut till en person eller institution i Norden eller Baltikum som gjort framstående insatser inom det kulturarvspedagogiska området. Vinnaren ska genom sitt arbete ge goda exempel till inspiration och medverkat till att omvärlden i bredare mening upptäckt det spännande kulturarvspedagogiska arbetsfältet.

Du har nu möjlighet att – senast 31 oktober – nominera din kandidat till 2023 års pris.

Om nomineringsförfarandet och priset

> Den nominerade personen/institutionen ska vara verksam i Norden eller i Baltikum.

> Nomineringen ska innehålla en kort beskrivning av personens/institutionens verksamhet inom kulturarvspedagogik, hur personen/institutionen påverkat omvärlden samt varför den som nominerar anser att personen/ institutionen bör få priset.

> Nomineringar får inte göras av personen/institutionen själv.

> Priset delas ut på NCK:s Vårkonferens i februari 2023.

> Beslut om pristagare fattas av NCK:s styrelse i november månad.Nominera

> Vinnaren mottager diplom, 25 000 kr och äran att vara talare på nästföljande års vårkonferens.

Tidigare pristagare