Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Om Pedagogiska priset

Sedan 2006 delar NCK ut ett årligt pris till personer och institutioner som utmärkt sig inom det kulturarvspedagogiska området i Norden och Baltikum. Vinnaren ska ha inspirerat andra och medverkat till att omvärlden upptäckt det spännande kulturarvspedagogiska arbetsfältet.
Nomineringsrundan för 2022 års pristagare kommer att öppnas under hösten 2021.

Om nomineringsförfarandet och om priset

> Den nominerade personen/institutionen ska vara verksam i Norden eller i Baltikum.

> Nomineringar får inte göras av personen/institutionen själv.

> Nomineringen ska innehålla en kort beskrivning av personens/institutionens verksamhet inom kulturarvspedagogik, hur personen/institutionen påverkat omvärlden samt varför den som nominerar anser att personen/institutionen bör få priset.

> Priset delas ut på NCK:s vårkonferens.

> Beslut om pristagare fattas av NCK:s styrelse i november månad.

> Vinnaren mottager diplom, 25 000 kr och äran att vara talare på nästföljande års vårkonferens.

Vänligen observera att medlemmar i NCK:s styrelse, anställda vid NCK, Jamtli, Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län, ej kan nomineras till priset.

Pedagogiska priset 2021

Tidigare pristagare