Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Tidigare pristagare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2023: Anne Sandström, Föreningen Drama och Teater, Finland

2022: Marianne Folkedotter, Västerbottens museum

2021: Nelly Laitinen, Svenska Litteratursällskapet i Finland

2020: Estlands Riksarkiv

2019: Helene Møllevik, Norsk Døvemuseum

2018: Irena Saulutė Valaitytė-Špakauskienė, Lithuania friluftsmuseum

2017: Linken Apall Olsen, Oslo Bymuseum

2016: Henning Lindberg, museipedagog vid Den Gamle By i Århus

2015: Karin Sjöberg, Sveriges första arkivpedagog

2014: Jyväskylä stads kulturlotsförening

2013: Njarka Sameläger, Sverige

2012: Veera Jalava, doktorand konstpedagogik, Aalto-universitetet, Finland

2011: Gösta Öborn, världsarvet Grimeton i Varbergs kommun, Sverige

2010: Bente Jensen, Aalborg stadsarkiv, Danmark

2009: Ann Siri Garberg, Sverresborgs museum i Trondheim, Norge

2008: Ebbe Westergren, Kalmar läns museum, Sverige

2007: Charlotte SH Jensen, Nationalmuseet, Danmark