Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Rum för social sammanhållning

– En utforskning av beröringspunkter mellan biblioteks- och museirummet

Syftet är att genom en pilotstudie skapa närmare samverkan mellan hur bibliotek och museer använder rummet som en social arena. Fokus ligger på den sociala dimensionen av biblioteks- och museirummet för att bättre förstå hur dessa två verksamheter kan lära av varandra.
Projektpartner: Tingsryds bibliotek

Projektet finansieras av Biblioteksutveckling.

Kontakta Gustav Wollentz för mer information.