Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Föreläsningar

citat3NCK erbjuder flera olika föreläsningar och workshops inom ämnen som kulturarv, lärande, företagsutveckling, projektledning och EU-frågor. Kostnader varierar, se specifik föreläsning, och utgifter för resa och boende tillkommer. Vi har även möjlighet att skräddarsy enföreläsning just för dig och din organisation. Vill ni ha mer omfattande utbildningstillfällen kan vi också göra längre workshops eller utbildningsdagar som vi anpassar efter era behov.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NamnlösHeritage Learning Framework
5 timmar, 6000 kr exkl. moms.

Kraven på arkiv och museer att relatera till samhällets behov växer hela tiden. För att ha kvar vår position som samhällsrelevanta och kulturbärande institutioner behöver vi medvetandegöra oss själva utifrån samhällets krav och besökarnas behov. Vad är egentligen en relevant kulturarvsinstitution? Den här workshopen kombinerar Generic Learning Outcomes (GLO), Generic Social Outcomes (GSO) och nyckelkompetenser för att skapa en tankemodell och en struktur för hur vi stärker och utvecklar vår relevans i samhället.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

AnsokanAtt söka och driva projekt inom kulturarv
1-1,5 timmar, 2500 kr exkl. moms.

Allt fler kulturarvsinstitutioner upptäcker möjligheterna att samarbeta med andra i projekt och ser ett behov av att utveckla sina internationella kontakter. Den här föreläsningen ger en inblick i vilka möjligheter det finns att söka medel för projekt inom EU och Norden. Den tar även upp det som är viktigt att tänka på när man skriver en ansökan. Dessutom ger den tips på hur projektet kan organiseras och administreras för att löpa så smidigt som möjligt.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

EUHar EU betydelse för kulturen?
1-1,5 timmar, 2500 kr exkl. moms.

Hur mycket bestämmer egentligen EU om kulturen? Och vad vill man uppnå med kultur inom EU? Den här föreläsningen ger en genomgång av EU:s mål, kulturpolitik och organisation när gäller kulturfrågor.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Volontärer, kulturarv och lärande
1-1,5 timmar, 2500 kr exkl. moms.Untitled Infographic (2)

Volontärer inom kulturarvsinstitutioner väcker ofta känslor – antingen ser man dem som något positivt eller som något negativt. Den här föreläsningen tar avstamp från kulturarvsinstitutionens syn på volontärarbete och vad de anser är fördelarna och nackdelarna med volontärer. Dessutom tar föreläsningen även upp hur volontärer och lärande kan kopplas samman och vilken betydelse volontärer kan ha för olika organisationer.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kulturarvspedagogik. En introduktion                                                                                                                                       hands on
1-1,5 timmar, 2500 kr exkl. moms.

Kulturarvsinstitutioner är platser för lärande. Men hur fungerar lärandet på de här platserna?  Vad är det egentligen vi lär oss? Vi utforskar lärande genom kulturarv till exempel genom att relatera det till begreppet nyckelkompetenser. Det här är en introduktion till kulturarvspedagogikens grunder.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Generic Learning Outcomes (GLOs)

GLO

1-1,5 timmar, 2500 kr exkl. moms.

Generic Learning Outcomes är ett språk och en arbetsmodell för de kulturarvsinstitutioner som vill stärka och utveckla sin relevans i relation till samhälle och besökare. Modellen är utvecklad och väl beprövad i Storbritannien och har under senare år också fått fäste i de nordiska länderna. GLOs används för att mäta den skillnad institutionerna gör i samhället och för de som besöker museet. Vi föreläser även gärna om Generic Social Outcomes (GSOs) vilket är en vidareutveckling av GLO och handlar om att utvärdera sociala effekter av kulturarvsinstitutioners verksamhet.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kulturarv och den åldrande befolkningen

1-1,5 timmar, 2500 kr exkl. moms.population

I många delar av världen står man nu inför en demografisk utmaning: Allt större andel av befolkningen är äldre.
Allt fler äldre måste försörjas per person i arbetsför ålder. Denna utmaning måste vi möta och det finns en rad inspirerande exempel på hur kulturarvet kan vara en del i detta. Denna föreläsning beskriver den demografiska studien, konkreta exempel på kulturarvsinstitutioners verksamhet för att möta utmaningarna och den senaste forskningen kring vilka effekter kulturarv har för äldre och äldres hälsa.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kulturarv och hälsa 
1-1,5 timmar, 2500 kr exkl. moms.IMGP4029

Det är känt att deltagande i kulturarvsbaserade aktiviteter kan ha effekt på människors hälsa och välbefinnande. Med utgångspunkt i de projekt och initiativ som NCK drivit inom detta område diskuteras tillvägagångssätt och kulturarvsinstitutionernas utvecklingspotential.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kulturarv och social inkludering 
1-1,5 timmar, 2500 kr exkl. moms.IMG_7207

Om museer och arkiv ska kunna möta samhällets utmaningar måste de bli relevanta för fler målgrupper. Kulturarvsinstitutioner som går i takt med samhällsutvecklingen sätter social inkludering och interkulturell dialog högt på sin agenda. Genom exempel hjälper vi er att utveckla era tankar och er praktiska verksamhet.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Kulturarv som resurs i företagsutveckling paper-22021_1920

1-1,5 timmar, 2500 kr exkl. moms.

Museer har länge haft en central roll i turistnäringen men sällan lyfts möjligheterna för företag att mer strategiskt använda kulturarv i sin verksamhet. Det kan handla om företagshistoria, storytelling, produktutveckling, att framhäva det unika med en särskild plats eller att stärka ett varumärke. Vi presenterar goda exempel och kan även utgöra ett bollplank för företag som vill växa och utvecklas inom detta område.

 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bilder: 2, 36.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå