Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

NCK:s referensgrupp

Som nordiskt-baltiskt centrum för kulturarv och kulturarvspedagogik har NCK en bred verksamhet som sträcker sig över många ämnesområden och ett kontaktnät som knyter samman olika discipliner med varandra.

Representanter från nordiska och baltiska kulturarvsinstitutioner:

NCK:s referensgrupp 2015

Sverige
1. Peter Aronsson, Linnéuniversitetet
2. Lena Eriksson, Nationalmuseum
3. Ann-Sofi Forsmark, Stockholms stadsarkiv
4. Cornelius Holtorf, Linnéuniversitetet
5. Eva Tegnhed, Föreningsarkivet i Jämtlands län
6. Ebbe Westergren, Kalmar läns museum
7. Maria Press, Landsarkivet i Östersund
8. Henrik Zipsane, Jamtli
9. Torgärd Notelid, Jamtli
10. Malin Bäckström, Jamtli

Norge
11. Ann Siri Hegseth Garberg, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
12. Ranveig Gausdal, Norsk kulturråd
13. Ellen Røsjø, Riksarkivet
14. Aud Mikkelsen Tretvik, NTNU i Trondheim
15. Gudmund Valderhaug, Høgskolen i Oslo og Akershus
16. Lasse Sonne, Høgskolen i Buskerud

Danmark
17. Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer
18. Søren Ehlers, Aarhus universitet
19. Tine Fristrup, Aarhus universitet
20. Ane Hejlskov Jacobsen, Aarhus universitet
21. Bente Jensen, Aalborgs stadsarkiv
22. Charlotte S. H. Jensen, Nationalmuseet i Köpenhamn

Finland
23. Nelly Laitinen, Svenska Litteratursällskapet
24. Pauliina Kinanen, Finlands museiförbund
25. Leena Tornberg, Finlands museiförbund

Island
26. Brynja Birgisdóttir, Islands Nationalarkiv

Litauen
27. Gita Sapranauskaite, Lithuanian Open Air Museum

 

 

 

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå