Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

NCK:s referensgrupp

Som nordiskt-baltiskt centrum för kulturarv och kulturarvspedagogik har NCK en bred verksamhet som sträcker sig över många ämnesområden och ett kontaktnät som knyter samman olika discipliner med varandra.

I NCK:s referensgrupp ingår representanter från nordiska och baltiska kulturarvsinstitutioner, vid det senaste mötet 2018:

Sverige
1. Lena Eriksson, Nationalmuseum
2. Cornelius Holtorf, Linnéuniversitetet
3. Eva Tegnhed, Föreningsarkivet i Jämtlands län
4. Tina Lindström, Kalmar läns museum
5. Maria Press, Landsarkivet i Östersund
6. Sara Grut, Mittuniversitetet (numera Landsarkivet i Östersund)
7. Henrik Zipsane, Jamtli
8. Torgärd Notelid, Jamtli
9. Malin Bäckström, Jamtli
10. Christina Wistman, Jamtli
11. Britt-Marie Borgström, Jamtli
12. Anna Hansen, Regionmuseet Kristianstad
13. Charlotte Ahnlund Berg, Riksantikvarieämbetet
14. Susanne Thedéen, Gotlands museum
15. Mats Persson, Sveriges museer
16. Lennart Rolandsson, Uppsala universitet

Norge
17. Ann Siri Hegseth Garberg, Museene i Sør-Trøndelag
18. Aud Mikkelsen Tretvik, NTNU i Trondheim
19. Lasse Sonne, University of South-Eastern Norway (USN)
20. Linken Apall-Olsen, Oslo museum
21. Liv Ramskjær, Norges museumsförbund
22. Ellen Røsjø, Riksarkivet

Danmark
23. Nils M Jensen, Organisationen Danske museer
24. Søren Ehlers, Aarhus universitet
25. Tine Fristrup, Aarhus universitet
26. Anita Jensen, Aalborg universitet
27. Bente Jensen, Aalborg stadsarkiv
28. Per Lunde Lauridsen, Ringkøbing-Skjern museum
29. Poul Vestergaard, Skoletjenesten i København

Finland
30. Nelly Laitinen, Svenska Litteratursällskapet
31. Kimmo Levä, Finlands museiförbund

Litauen
32. Gita Šapranauskaitė, Lithuanian Open Air Museum