Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 
DSC_0088

Museipedagogisk fortbildning VT 2017

Med början hösten 2014 ger Riksförbundet Sveriges Museer i samarbete med Linnéuniversitetet, Malmö högskola och Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim en unik utbildning, skräddarsydd för dig som arbetar med lärande inom kulturarvssektorn. Läs om det här. Eftersom kurserna ges som uppdragsutbildningar är de avgiftsbelagda och kostar mellan 5000 nok och 6500 sek.

Kursen består av fyra delkurser. Två stycken ges under hösten, och två stycken under våren. Detaljerad information om de olika kurserna finner du nedan.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Övergripande beskrivning och mål

Delkurs 1: Museipedagogikens samhällsanknytning

Delkurs 2: Museipedagogisk kommunikation

Delkurs 3: Museipedagogikens ramar och möjligheter

Delkurs 4: Pedagogiskt utvecklingsarbete

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Här anmäler du dig till kurserna

Sista anmälningsdag för kurset VT 2017 är den 15 december 2016.

Har du frågor? Mejla oss på .

 

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå