Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 
hands on

Uppdrag

NCK åtar sig olika typer av uppdrag för att hjälpa företag, kulturarvsinstitutioner och andra med olika saker.

Vi arbetar alltid i team och använder den mest lämpliga kompetensen. NCK har spetskompetens inom en rad olika områden, vilket gör oss till ett starkt lag som kompletterar varandra. Huvuddelen av medarbetarna är disputerade forskare vilket garanterar vetenskaplig kvalitet, samtidigt som vi har djup förankring i den praktiska verksamheten.

Vi arbetar bland annat med följande tjänster:

  • Utvärderingar: Driver ni ett projekt, har ett pedagogiskt program eller har kanske en utställning där ni vill ha en oberoende part som gör en utvärdering? Vi åtar oss olika typer av uppdrag som ser på de aspekter som är intressanta för er. Vi håller också föreläsningar och workshops kring utvärdering.
  • Följeforskning: Ofta kan det vara ett gott stöd att ha en följeforskare kopplad till större projekt av olika slag för att få någon som följer upp hur det går genom hela processen. Genom att sätta upp mål och följa upp, genom kvalitativa analyser och genom dialog kan NCK bidra till en bättre kvalitet på ert projekt.
  • Utredningar: För att veta hur man ska komma vidare med något eller hur man ska hantera en plats, ett projektresultat eller något man vill uppnå kan det ibland behövas en undersökning som ser på olika möjligheter och alternativ. NCK kan göra studier som visar på olika lösningar och möjligheter och ta fram material som visar hur andra hanterat liknande situationer.
  • Kulturarvsmäklare: NCK kan bli din kulturarvsmäklare! Har du ett företag som behöver utvecklas med hjälp av kulturarv? Vi kan hjälpa till att hitta material som tar dig vidare. NCK har god kännedom om olika typer av kulturarvsrelaterat meareial och hur man hittar det, så att du kan skriva ditt företags historia, skriva om gården där du är verksam, få reda på mer om bakgrunden till din produkt, hjälpa dig hitta recept, mönster, produkter i arkiv och magasin som kan användas att på olika sätt stärka och kvalitetshöja din produkt eller ditt företag.

Vill du veta mer om vad vi erbjuder? Kontakta oss på info@nckultur.org

 

Just nu arbetar vi med följande uppdrag:

 

Nationalt Videncenter for historie- og kulturarvsformidling i Jelling, Danmark

På uppdrag av National Videncenter for historie- og kulturarvsformidling i Jelling, Danmark tar NCK upp trådarna efter att par avslutade projekt i Danmark som handlar om samverkan mellan skola och lärarutbildning. Tanken är att se på de resultat som kommit fram, relatera dessa till de nya skolreformer som kommit och till pågående projekt. Uppdraget förväntas resultera i tydliga rekommendationer kring hur man får till en varaktigt samverkan mellan skola och lärarutbildning på en strukturell nivå. Detta ska redovisas i en rapport och en presentation vid en internationell konferens. Uppdraget pågår september 2015 – oktober 2016.

 

Riksutställningar

Sedan 2015 har NCK bedrivit fortlöpande uppdrag för Riksutställningar med fokus på lärande och pedagogik.

 

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå