Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv