Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

European Cultural Heritage. A Tapestry of Resources towards Participation and Integration

Syftet med det europeiska samarbetsprojektet var att utreda hur kulturarvet kan användas för att uppmuntra ett aktivt deltagande i vuxenutbildning och kompetensutveckling. Projektet studerade kulturarvets funktion och tillämplighet inom det här området genom att undersöka den redan existerande verksamheten hos de institutioner som ingick i samarbetet.

The County Donegal Vocational Education Committe (Irland) var projektets koordinator och i samarbetet ingick även The Trodos Mountains Resorts Tourism Body (Cypern), Workers Education Association (Danmark), Tallinn City Museum (Estland), Telos Cultural and Educational Partnership (Ungern), Bolvadin Municipality (Turkiet) och Utbildningsradion (Sverige). Projektet finansierades med medel från EU:s Grundtvig-program.

<– tillbaka