Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Tidigare pristagare/Former award winners

2021: Nelly Laitinen, The Society of Swedish Literature in Finland

2020: Estlands Riksarkiv/The National Archives of Estonia

2019: Helene Møllevik, Norsk Døvemuseum/Norwegian Museum of Deaf History and Culture

2018: Irena Saulutė Valaitytė-Špakauskienė, Litauens friluftsmuseum/the Open Air Museum in Lithuania
Vinnartalet finns här.

2017: Linken Apall Olsen, Oslo Bymuseum/Oslo City Museum

2016: Henning Lindberg, museipedagog vid Den Gamle By i Århus/museum teacher at Den Gamle By in Aarhus, Denmark

2015: Karin Sjöberg, Sveriges första arkivpedagog/Sweden’s first archives learning officer

2014: Jyväskylä stads kulturlotsförening/ Jyväskylä City’s Culture Guide Association, Finland

2013: Njarka Sameläger, Sverige/Sweden

2012: Veera Jalava, doktorand konstpedagogik/PhD student in Art Education, Aalto University, Finland

2011: Gösta Öborn, världsarvet Grimeton i Varbergs kommun/the World Heritage site Grimeton in Varberg municpality, Sweden

2010: Bente Jensen, Aalborg stadsarkiv i Danmark/Aalborg City Archives, Denmark

2009: Ann Siri Garberg, Sverresborgs museum i Trondheim, Norge/Norway

2008: Ebbe Westergren, Kalmar läns museum, Sverige/Kalmar County Museum, Sweden

2007: Charlotte SH Jensen, Nationalmuseet, Danmark/The Danish National Museum