Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Implementing HLO

Implementing HLO är ett tvåårigt projekt finansierat av Nordplus Vuxen. Syftet är att använda kulturarvspedagogik för att stärka arkivens och museernas relevans i samhället. Projektet utvecklar olika verktyg och gör en systematisk utvärdering av lärandeaktiviteter i kulturarvsmiljöer. Centrala begrepp för projektet är EU:s nyckelkompetenser, Generic Learning Outcomes (GLO) och Generic Social Outcomes (GSO).

NCK koordinerar projektet. Övriga parter är Statsarkivet i Trondheim, Aalborg stadsarkiv, Jamtli, Islands nationalarkiv, Helsinki stadsmuseum och Rumsiskes friluftsmuseum.

Läs mer om HLO här

Material producerat inom projektet:

<– tillbaka