Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Utbildningsdag

Den 7 april 2016 anordnade projektet en utbildningsdag på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Dagen riktade sig till alla med intresse för hur museer kan bli en resurs i undervisningen av Svenska för invandrare (SFI). Föreläsningar och diskussion blandades med praktiska övningar.

Ladda ned programmet