Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Kulturarvens möjligheter i allmän kompetensutveckling

Syftet med projektet var att kartlägga effekten av kompetensutveckling för vuxna vid nordiska kulturarvsinstitutioner och utröna om det arbetet i någon utsträckning gynnade arbetsmarknaden eller samhället i stort. I ett första steg kartlades relevant kulturarvspedagogisk verksamhet som sedan sattes i relation till EU:s nyckelkompetenser.

NCK var projektets koordinator och medverkande var Danmarks pädagogiske universitetsskole (Danmark), Helsingfors stads kulturcentral (Finland),  Islands nationalarkiv (Island), Sverresborg- Trøndelags folkemuseum (Norge), ABM-utvikling (Norge), Linköpings universitet (Sverige), Landsarkivet i Östersund (Sverige) och Jamtli (Sverige). Projektet finansierades med medel från Nordplus Vuxen.

<– tillbaka