Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Kurs om kulturarvet som resurs

“Tack för grym inspiration och toppenföreläsningar, så intressant och inspirerande för att utforska mer!” Så löd ett omdöme från en deltagare på kursen om kulturarvet som resurs i besöksnäringen.
Gustav Wollentz, NCK och Anna-Karin Andersson, författare och arkeolog, var lärare på Linnéuniversitetet under första vecka i juni. Kursen som de ledde var en av modulerna i en distansutbildning för nyligen permitterade inom besöksnäringen.
Fokus var kulturarvets fantastiska möjligheter och hur man upptäcker och brukar kulturarvet i sitt närområde.
Intresset var stort och de begränsade platserna fylldes snabbt. Deltagarna var både positiva och mycket delaktiga i intressanta och givande diskussioner.
Nu erbjuds denna distansutbildning igen under hösten 2020!

Info om kursen
Info om hela distansutbidningen