Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Kulturkraften

Kan ett mer medvetet och strategiskt användande av kulturarv bidra till regional utveckling?

Med utgångspunkt i Jämtlands och Härjedalens kulturarv ska NCK med projektet Kulturkraften, initiera och stärka klusterbildningar för hållbar samverkan mellan kultur/kulturarvsbaserade företag och besöksnäring.

I projektet ingår några av regionens mest centrala aktörer inom kulturarvsområdet så som Länskulturen, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Jamtli, Riksarkivet – Landsarkivet i Östersund, Föreningsarkivet i Jämtlands län och Härjedalens fjällmuseum. Personal från dessa institutioner står redo att bidra med sin kompetens i upplägg som skräddarsys av NCK för de företag som vill utvecklas genom projektet.

Projektet pågick mellan 2016 och 2019.

EU

<– tillbaka

<– back