Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik / The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB –  är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

NCK bedriver och främjar forskning för att fördjupa förståelsen för kulturarvets betydelse och roll i samtiden och framtiden, hur kulturarvet kan användas och vad man kan uppnå genom kulturarvspedagogik. 
Vi ser kulturarvet som en resurs i strävan att nå ett hållbart och inkluderande samhälle. Vi kopplar även samman kulturarvspedagogik med samhälleliga visioner om exempelvis livslångt lärande och aktivt åldrande.

Vi har kontor i Östersund men arbetar dagligen med projekt som berör parter i övriga Sverige, Norden, Baltikum och Europa. Vi arrangerar kurser och konferenser, håller föreläsningar och workshops. 

Om du funderar på ett samarbete, vill bjuda in oss att hålla en föreläsning eller bara talas vid – hör då av dig till oss.