Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Museums and Education in the North

Museums and Education in the North (MEN) är ett projekt som undersökte hur de olika nordiska länderna valt olika vägar för att få till strukturer för samarbete mellan skolor och museer. I Sverige finns skapande skola, i Norge den kulturelle skolesekken och i Danmark ett system med skoletjensten, medan man i Finland inte har något enhetligt initiativ.

Projektet undersökte de olika systemen, varför de ser ut som de gör och hur väl de verkar fungera. Det är också intressant att se varför de utvecklats på olika sätt och vad detta säger om den politik som förs, liksom vilken inverkan det har på skolor och museer. Projektet finansierades av Nordisk kulturfond och Nordisk kulturkontakt. Projektparter var: HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling (Danmark), Finlands museiförbund (Finland), Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) (Norge).

nordiskkulturfond_black_rgb

<– tillbaka

<– back