Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Pedagogiska priset 2021

2021 års pristagare är Nelly Laitinen, förste arkivarie vid Svenska Litteratursällskapet i Finland.

Priset delades ut under en digital ceremoni vid Vårkonferensen i februari. Nelly Laitinen fick priset för sitt långa och enträgna arbete med att utveckla det arkivpedagogiska fältet. I talet som ordförande Karin Thomasson höll vid prisceremonin nämnde hon bland annat Nelly Laitinens och Svenska litteratursällskapets utveckling av digitala metodmaterial där de länge legat i framkant. Men det som framförallt bör framhållas är Nelly Laitinens förmåga att alltid utgå från enskilda människoöden och låta dem tala ur källorna. Genom den utgångspunkten har hon utforskat och uppmärksammat svåra och komplexa ämnen som det finska inbördeskriget. Nelly Laitinen bidrar gång på gång till att visa på arkivens betydelse och relevans i vår samtid.