Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Postmodern konstpedagogik för premoderna samlingar

I samarbete med Nationalmuseum och Jamtli var syftet med projektet att utveckla ny och spännande konstpedagogik. Bakgrunden till samarbetsprojektet var den konst från Nationalmuseum som ställdes ut på Jamtli under 2012. Projektet finansierades av Statens kulturråd och NCK hade i första hand en utvärderande roll.

Läs slutrapporten från projektet

<– tillbaka