Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Att skapa delaktighet genom kulturarvsframtider

Växjö kommun finansierar ett projektet som leds av Linnéuniversitetet (LNU), men utformas av NCK. Syftet är att studera framtidsperspektiv för unga människor som bor i Araby, Växjö, en förort som utmanas av hög arbetslöshet och kriminalitet. Fokus kommer att ligga på hur ungas framtidsperspektiv bidrar till att skapa ett nytt materiellt/immateriellt kulturarv som ännu inte fått utrymme av offentliga kulturarvsaktörer. Projektet kommer att pågå 2022-2023.

Kontakta Gustav Wollentz för mer information.