Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Alla publikationer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2024

> Volunteering at Archives a mapping of volunteer management at archives in Denmark, Finland, Norway and Sweden (Gustav Wollentz, Helena Kuhlefelt, Sofia Eriksson-Bergström, Catarina Lundström, Eva Tegnhed, Bente Jensen, Jon Are Vøien, Vesa Anntila, Astrid Morkemo Østigård 2024)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2023

> Development, Test, and Evaluation of New Continuing Education for Museum Staff in Scandinavia Chapter 9 in the book (Lasse Sonne, Anna Hansen, Vibeke Kieding Banik, Gustav Wollentz, Martin Djupdræt, Open Access 2023)

> Anticipating Futures for Heritage (Gustav Wollentz, Alison Heritage och Amy Iwasaki, ICCROM Open Access 2023)

> Digital Pedagogy at Museums for Increased Participation and Co-creation: A Handbook for Museum Professionals (Gustav Wollentz, Open Access in DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet 2023)

Increasing future awareness in the cultural heritage sector using the SoPHIA model (Gustav Wollentz, Open Access in DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet 2023)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2022

> Framtidsmedvetande på museer – Några svenska länsmuseer i fokus (Anders Högberg, Gustav Wollentz, Cornelius Holtorf, Nordisk Museologi Vol. 34 No. 2/2022)

> The museum as a social space and a place for lifelong learning (Gustav Wollentz, Martin Brandt Djupdræt, Anna Hansen, Lasse Sonne, Vibeke Kieding Banik, Nordisk Museologi Vol. 34 No. 2/2022)

> Nordic Figurations of Volunteering (Tine Fristrup/NCK (ed.) Fornvårdaren nr 41, Jamtli Förlag 2022) The publication focuses on the professionalisation of volunteerism. This publication provides a unique collection of articles by authors committed to exploring and improving our understanding of volunteering in the Nordic countries in areas such as sports, social work and cultural heritage.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2021

> Hur framtidsmedvetna är svenska länsmuseer? (Gustav Wollentz 2021)
Hur länsmuseer i Sverige kan arbeta mot ett mer utvecklat framtidsmedvetande, rapporten presenterar resultat från en studie som Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik genomförde under våren 2021 på uppdrag av Linnéuniversitetets UNESCO Chair on Heritage Futures.

> Museet som ett socialt rum och en plats för lärande (Gustav Wollentz, Martin Brandt Djupdræt, Anna Hansen, Lasse Sonne red.) Fornvårdaren 40, Jamtli Förlag 2021. En bok som studerar hur man skapar, använder och utvärderar sociala rum på museer. Tillgänglig Open Access och kan även beställas som bok från:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2020

> Ett lärande för alla? En översikt över hur kulturarvsinstitutioner i Norden arbetat fram aktiviteter för alla oavsett funktionsvariation (Gustav Wollentz 2020)

> Museums and Education in the North (Tine Fristrup/NCK (ed.) Fornvårdaren nr 39, Jamtli Förlag 2020) Läs baksidestexten Beställ för 159 kr:
Länk till: Spor – en podcast om kulturarv i DKS (Den Kulturelle Skolesekken) där skriften förekommer i flera inslag från november 2020.

> Heritage as a process of connecting – Pluralism and diversity in Nordic and Baltic museums (Gustav Wollentz & Helena Kuhlefelt, 2020) Publicerad i International Journal of Heritage Studies. Kontakta Gustav Wollentz om du vill läsa artikeln.

Hur kan lärande uppmuntras genom design av sociala rum? (Martin Brandt Djupdræt, Anna Hansen, Camilla Junger, Vibeke Kieding Banik
Christian Rasmussen, Lasse Sonne, Gustav Wollentz)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2019

> Socially Engaged Practices in Museums and Archives (Tine Fristrup/NCK (ed.) Fornvårdaren nr 38, Jamtli Förlag 2019)
Beställ för 159 kr:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2018

> Kulturarvsinstitutionerna och skolväsendet – en forskningsöversikt (Henrik Zipsane, Ulrica Löfstedt och Maria Domeij Lundborg)

> Turning Access Into Learning – Exploring digital archives and their potential for Learning (Maria Press, Ulrica Löfstedt, Sara Grut, Bente Jensen, Liina Madla, Tiina Männapso, Helga Hlín Bjarnadottír)

> LevelUp – Securing Quality in Managing Volunteers (Berit Hildebrandt/NCK with the project partners)

This report summarizes the results of surveys that were conducted among museum professionals in Sweden, Denmark, Norway and Finland about their current practices and frameworks for managing volunteers. It also makes suggestions and gives examples on how to best manage volunteers at Nordic museums.

> Reinventing Europeans through History, Art and Cultural Learning. Synthesis Report on the Learning Needs of Refugees in Greece, Italy, Norway, Slovenia and Sweden(Berit Hildebrandt/NCK with the project partners)

This report summarizes the results of the first output in the project REHAC that is co-funded by Erasmus+. See also NCKs project webpage with Swedish summaries of the first project activities here and the international project webpage here.

<–Tillbaka

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2017

> Möten med möjligheter. En rapport om lärares och museers syn på samverkan (NCK (Henrik Zipsane, Maria Domeij Lundborg, Sara Grut, Anna Hansen) och RU (Johanna Övling)

En rapport som undersöker lärares bruk av museer, hur de ser på museer och vad de vill ha av museer och av museers utbud för skolan och hur de skulle vilja arbeta med skolan.

> Learning museum genbesögt  (Henrik Zipsane, Tine Fristrup, Maria Domeij Lundborg, Sara Grut)

En artikel om samarbejde mellem läreruddannelse og museer i Danmark.

> Investing in sustainable intercultural dialogue at Jamtli (Henrik Zipsane)

En artikel om hur Jamtli bygger bostäder åt nyanlända som har svårt att finna boende som ett led i en närmare samverkan och bättre integration.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2016

> Learning to feel well at Jamtli museum: A case study (Anna Hansen)

En artikel publicerad i Journal of Adult and Continuing Education om museer och psykisk hälsa

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2015

> Toolkit for Recruiting and Managing Volunteers in Museums Across the Nordic Region (Dimitra Christidou och Anna Hansen) NCK 2015

En samling tips och råd för museer som vill utveckla sin volontärverksamhet eller starta upp den typen av verksamhet. Råden bygger på resultaten från projektet Pride, Joy and Surplus value.

> Volunteers in Museums in Denmark, Sweden and Norway: A Comparative Report (Dimitra Christidou och Anna Hansen) NCK 2015

En rapport utifrån projektet Pride, Joy and Surplus value baserad på en enkätundersökning bland volontärer i de skandinaviska länderna. Rapporten visar på vilka som är volontärer vid museer, varför de är volontärer, vilken typ av uppgifter de gör och vad de uppskattar med volontärverksamheten.

> Access to Culture – Policy Analysis. National Report for Sweden (Carolina Jonsson Malm och Anna Hansen) NCK 2015

Ett arbetsdokument från Access to culture, ett projekt inom EU:s kulturprogram som handlar om undersöka glappet mellan den sociala verkligheten och de politiska målen när det gäller tillgänglighet till kultur, att utveckla rekommendationer till kommissionen och att länka samman de nationella verksamheterna med de europeiska.

> Kulturarv som väg till psykisk hälsa (Anna Hansen) NCK 2015

En rapport från en studie av Jamtlis samarbete med enheten för rehabilitering och återhämtning från psykisk ohälsa. Rapporten visar på effekterna av att använda kulturarvet för att skapa lärande och välbefinnande.

> Indigenous peoples and ethnographic museums: A changing relationship (Lilla Vonk) NCK, Östersund, 2015

> Trend Report – Dutch museums and archives  (Lilla Vonk)
NCK, Östersund, 2015

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2014

> Implementing Heritage Learning Outcomes (Dimitra Christidou, ed.)
NCK, 2014

This book is the result of the project “Implementing Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area” funded by Nordplus Adult. It describes the Heritage Learning Framework and gives ideas, inspiration and examples of how the Heritage Learning Outcomes can be used, in particular by museums and archives, in order to increase their relevance to individuals and to society.

> En omtolkad kultursatsning. Museerna och Skapande skola (Sara Grut, red.) NCK 2014

En rapport från kulturrådsprojektet Skolan och museerna som handlar om museernas arbete inom ramen för den statliga satsningen på kultur i skolan – Skapande skola. Östersund 2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2013

Rapport om lärande och pedagogik på museer i Norge
NCK, Östersund 2013

> Creativity, Lifelong Learning and the Ageing Population
En antologi med artiklar om de demografiska utmaningar vi står inför. Boken bygger delvis på de bidrag som presenterades vid NCK:s och LEM-projektets konferens i Östersund hösten 2012 Jamtli, 2013

> Heritage and the ageing population (Sara Grut, red.) NCK 2013

En rapport med artiklar och exempel från hela Europa om hur man som kulturarvsinstitution kan arbeta med den åldrande befolkningen, skapad inom LEM-projektet.

> Rapport om lärande och pedagogik på museer i Finland 2012
NCK & Finlands Museiförbund, Östersund 2013

> Trends in Practical Heritage Learning. A Study in Europe in 2012 (Jakoba Sraml González) NCK, Östersund 2013

> Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst
Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik möter premoderna samlingar. Jamtli & NCK, Östersund 2013

> Building Synergies Between Education and Culture
Brussels, 2013

> Challenges and Priorities for Cultural Heritage in Europe: Results of an Expert Consultation
EENC Paper, September 2013

> Trend Report: September/October 2013 (Martina Deidda)
NCK, Östersund 2013

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2012

> Trends in Practical Cultural Heritage Learning in Europe (Jakoba Sraml González)
Rapport inom projektet Kulturarv i Rörelse vid NCK, Östersund  2012

> Frivillige i friluftsmuseer (Ann Siri Hegseth Garberg)
Rapport inom projektet Kulturarv i Rörelse vid NCK, Östersund 2012

> Kulturarv i Rörelse (Anna Engman & Sara Grut)
Rapport över projektet Kulturarv i Rörelses näringslivsverksamhet, Östersund 2012

> Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI på Jamtli (Malin Bäckstrom & Sara Grut) Östersund 2012

> Heritage Learning Outcomes in the Nordic and Baltic Area (Lasse Sonne, Henrk Zipsane Tine Fristru, Sofia Kling) NCK, Östersund 2012

> Jamtli is going crazy! Entrance fee up 120 percent! – People want quality and they are willing to pay for it (Henrik Zipsane)
Jamtli, Östersund 2012

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2011

> Rapport om lärande och pedagogik på museer i Sverige (Sara Grut, Henrik Zipsane) NCK, Östersund 2011

> Att lära genom kulturarv (Sara Grut & Sofia Kling)
Paper till Historikermötet i Göteborg 2011

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2010

> Kulturarven i Norden og de sociale medier (Charlotte S.H. Jensen)
NCK, Östersund 2010

> Cultural Heritage, Democracy and the Labour Market (Cecilia Rodéhn)
NCK, Östersund 2010

> We Are More. The Overlooked Potential of Learning Through Cultural Engagement (Henrik Zipsane) PASCAL Observatory 2010

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2009 – 2007

> Kulturarvens muligheder i almen kompetenceudvikling (Lasse Sonne)
Kartläggningsrapport. NCK, Östersund 2009

> Heritage Learning: a question of here and now (Henrik Zipsane)
2008

> Lifelong Learning Through Heritage and Art (Henrik Zipsane)
2007

> Cultural Learning in the Transition from Social Client to Learner (Henrik Zipsane) Jamtli, Östersund

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2006 – 2003

> Xpress on Trax – Rapport ur ett deltagarperspektiv (Harriet Augusén)
Institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitetet, Östersund 2006

> På flykt – Praxis och reflektioner (Marcus Berglund)
Jamtli, Östersund 2004

> Lustfyllt lärande
Jamtli, Östersund 2004

> Kulturarvsadoption – pilotprojektets arbete våren 2003 samt resultat (Karin Andersson) Jamtli, Östersund 2003

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<–Tillbaka