Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 
Vårkonferensen 2023 - Kulturarv i kreativa processer - 28-29 mars

Förmöten

Varje år brukar olika nätverk passa på att träffas i samband med NCK:s konferens. Både friluftsmuseernas pedagoger och arkivpedagogiskt forum brukar träffas dagen innan för att ha egna möten. Vill ditt nätverk också ordna ett möte i samband med konferensen? Kontakta oss om ni behöver hjälp att sprida information, boka lokaler eller annat.