Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Referensgruppsmöten

I november brukar NCK:s referensgrupp träffas, vilken består av representanter från nordiska och baltiska kulturarvsinstitutioner, universitet och högskolor. Förutom referensgruppens egna diskussioner arrangeras också varje år, i samband med mötet, en eller två föreläsningar som är öppna för allmänheten.
I år 2020 träffades deltagarna inte fysiskt, utan mötet skedde digitalt via webben liksom de flesta möten och konferenser under detta oår. Föreläsningar öppna för allmänheten skippades.

2020: Inclusion in and through heritage

2018: Kulturarv och hälsa

2017: Civic competences

2016: Kulturarv i skolan – Skolan i kulturarvet

2015: Turning Access into Learning

Mie Ellekilde från den danska organisationen Nordplus_Voksen_RGB_ENMeaning Making Experience talade på temat We are nothing without our content –  developing digital communication and experiences for Danish museums.
Johanna Berg från Digisam höll ett föredrag med fokus på huvudtemat för mötet: Hur man går från att digitalt tillgängliggöra kulturarvsinstitutionernas material till lärande.

2014*: Vem är expert på lärande när allt är lärande?Nordic Baltic

2013*: Kreativitet och innovation  English version

2012*: Kulturarvspedagogik och utbildning

* Mellan 2012 och 2014 genomfördes referensgruppsmötena inom ramen för NCK:s projekt Kulturarv och lärande som finansierades av Kulturkontakt Nord.