Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Användbara länkar

Som nordiskt-baltiskt centrum för kulturarv och kulturarvspedagogik har NCK en bred verksamhet som sträcker sig över många ämnesområden och ett kontaktnät som knyter samman olika discipliner med varandra. Vi har därför sammanställt en lista över organisationer, bloggar, forum och projekt som ger en god introduktion till vår och andras verksamhet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nordic Inspiration: FRESH APPROACHES TO MUSEUM LEARNING

FUISM – föreningen för museipedagogiskt utvecklingsarbete – är stolta att kunna presentera boken Nordic Inspiration – Fresh approaches to Museum Learning. Boken är en samproduktion mellan museipedagogiska föreningar i fem nordiska länder. Den har gjorts  med stöd från Kulturkontakt Nord.  I boken finns ett urval av goda exempel på pedagogisk verksamhet från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Många av projekten har belönats både nationellt och internationellt.

Målet med publikationen är att inspirera museipedagoger och andra på museer och kulturinstitutioner, som strävar efter att engagera sina besökare. Urvalet har gjorts för att visa på den mångfald och expertis som hos museipedagogerna. Det är en yrkesgrupp vars kunskaper är oerhört användbara, för samhället som helhet och för individen. Genom boken vill vi lyfta fram och visa på den enorma resurs museipedagogerna utgör, och det fantastiska arbete som bedrivs runt om i Norden.

Vi har valt att använda olika slags texter: längre artiklar, korta voxpop-intervjuer och fotosidor, i syfte att göra läsandet omväxlande. Alla projekt har en kontaktperson, så vill ni göra något liknande på er arbetsplats, tveka inte att höra av er. Goda idéer är till för att spridas!

Genom arbetet med boken har grunden för ett nordiskt närverk för pedagoger skapats. Vi som har arbetat med den har lärt av varandra, fått insyn i varandras föreningar och i pedagogiken i respektive land. Vi kommer att fortsätta verka för att nätverk ska vidgas så att alla medlemmarna kan delta, inspireras och lära av varandra. Framtida samarbetsprojekt, diskussionsforum och konferenser är exempel på vad vi vill att nätverket ska kunna bidra till.

Boken har spridits till medlemmarna i alla fem länderna, utan kostnad. Den finns även tillgänglig i digital version, se FUSIM:s facebooksida. Är du/ni intresserade av att nätverka inom Norden, besök Facebooksidan Nordic Associations for Museum Education.  Där kan du utbyta erfarenheter och söka samarbeten. Frågor, kommentarer eller framtida idéer på nordiska samarbeten: kontakta FUISM via

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formidlingsnettet (Danmark)

Formidlingsnettet är ett forum för diskussion, erfarenhetsutbyte och utveckling inom det museipedagogiska fältet. Sajten drivs av Organisationen Danske museer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inspiring Learning for All (Storbritannien)

En analytisk verktygslåda framtagen av MLA. I den ingår bland annat instruktioner för hur du kan arbeta med Generic Learning Outcomes och Generic Social Outcomes i ett kulturarvspedagogiskt sammanhang.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finna.fi (Finland)

Miljontals kulturella och vetenskapliga skatter på samma adress, avgiftsfritt från hundratals finska aktörer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alvin (Sverige)

En nationell plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial, men också en katalog över material som ännu inte digitaliserats.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riksförbundet Sveriges Museers länkar för samverkan

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Riksarkivet (Sverige)

Riksarkivets digitaliserade arkiv och databaser.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NAD (Sverige)

Nationell arkivdatabas och söktjänst. Med NAD kan du söka information om olika arkiv i Sverige och i Riksarkivet SVAR:s utbud av digitaliserat arkivmaterial.

LIBRIS

Kungliga bibliotekets söktjänst

SMDB

Svensk mediedatabas

Sondera har tyvärr avvecklats. Det var en söktjänst som lät dig söka i NAD, LIBRIS och SMDB samtidigt. Ett utmärkt verktyg om du exempelvis ville veta hur en person eller händelse porträtterats och dokumenterats i skrift, TV eller i arkivhandlingar.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arkivförmedling (Danmark)

En plattform för diskussion och erfarenhetsutbyte om arkivpedagogik.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IdeK (Sverige)

En förkortning för innovationer, ideér, design, kommunikation och kulturarv. En plattform för de som är intresserade av kulturarv och digital kommunikation.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kulturekonomi (Sverige)

Kulturekonomi är en sida för debatt, idéer och nyheter med Tobias Nielsén och Emma Stenström. Ämnen är bland annat kultur, ekonomi, kulturella och kreativa näringar, konst och kulturarv.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Museiteknik (Sverige)

Museiteknik speglar intryck, nyheter och utveckling inom områdena museikommunikation, förmedling och IKT.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nina Simon

har bland annat skrivit den bästsäljande boken The Participatory Museum.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Museum 2.0

Seema Raos blogg, kring ämnen som erfarenhet, inkludering och teknik. Hon har gett ut tre böcker om museiarbete och välbefinnande/hälsa (wellness).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Museum Education Monitor

Konsulten Christine Castle rapporterar om vad som är på gång inom det museipedagogiska området, numera på Facebook.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Museum-Ed

En resurssajt och blogg för museipedagoger.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The Museum of the Future

En blogg av Jasper Visser där han bland annat diskuterar förutsättningarna för innovation och delaktighet på kulturområdet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Youthhood (slutade i juli 2015)

Sju ungdomar träffas i magasinet varje vecka för att välja ut föremål att blogga om. Historia blir samtid och samtid blir historia. Ett projekt som drivs av Sörmlands museum.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arkiv och lärande (Sverige)

Pedagogisk resurs framtagen av Landsarkivet i Östersund.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Education – The National Archives (Storbritannien)

The National Archives pedagogiska avdelning. Resurs både på plats och digitalt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fange nr: 424 – Josef Grabowski (Norge)

Falstadsenterets digitala förmedlingsresurs om fånge 424, Josef Grabowski.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Folk i rörelse (Sverige)

Digitalt läromedel om folkrörelser och demokrati. Bakom projektet står samorganisationen Folkrörelsernas Arkivförbund och består av ett urval arkivdokument från Sveriges olika föreningsarkiv. I första hand riktat mot gymnasieungdomar men tillgängligt för alla intresserade.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Intrface (Danmark)

Ett danskt utvecklingsprojekt där museer och gymnasieskolor samarbetar för att åstadkomma upplevelser och undervisning som ger unga kännedom om sitt eget kulturarv och om de institutioner som förvaltar det.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kildenett (Norge)

Arkivpedagogiskt verktyg för skolungdomar. Ämnet är Norge under ockupationen och arkivmaterial knutet till denna händelse.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kunstløftet (Norge)

Ett initiativ från Norsk kulturråd med syftet att öka kvalitén på konst och kultur för barn och unga. Startades 2008 och blev 2011 förlängt till 2015.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Working group the Learning Museum (Internationellt)

Ett nätverk av europeiska museer som arbetar med livslångt lärande. På sajten finns länkar till elektroniska resurser och nyhetsbrev.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The MeLa Project (Internationellt)

MeLa är ett fyraårigt tvärvetenskapligt projekt där projektdeltagarna undersöker hur europeiska museer och bibliotek förhåller sig till den ständigt pågående migrationen av människor och idéer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UNESCO:s program för kultur (Internationellt)

Som en av UNESCO:s fem sektorer är programmets mål att skydda och bevara det materiella och immateriella kulturarvet och stärka den kulturella mångfalden och utbytet mellan olika kulturer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2018 – det europeiska året för kulturarv

EU utsåg 2018 till året då kulturarv skulle uppmärksammas extra.