Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Karin Thomasson (ordförande)Karin T
Östersunds kommun

Karin Thomasson är kommunalråd och ordförande i kultur och fritidsnämnden i Östersunds kommun. Hon sitter även i Stiftelsen Jamtlis styrelse. Karin arbetar också med kulturpolitik på nationell nivå genom Sveriges kommuner och landstings beredning för Kultur och fritid.
Foto: Sverker Berggren.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Henrik ZipsaneHenrik
Jamtli

Henrik Zipsane är chef för Jamtli och medgrundare av The Nordic Centre of Heritage & Learning (NCK) sedan 2005. Han är även gästprofessor i kulturarvspedagogik och regional utveckling vid Linköping universitet sedan 2010 och knuten till ett flertal nätverk och styrelser. Däribland European Expert Network on Culture, Culture Action Europe och European Access to Culture Platform.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

GitaGita Šapranauskait
Estate Academy of Museum Rumšišks

Gita Šapranauskait innehar en master i konst från Vilnius universitet. Mellan 1984 till 1999 var hon museikurator vid Open Air Museum of Lithuania och var därefter direktör för Estate Academy of Museum Rumšišks. Sedan 1994 även medlem i Lithuanian Association of Adult Education.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bente JensenBente
Aalborgs stadsarkiv

Bente Jensen är arkivarie på Ålborg Stadsarkiv i Danmark och lektor i arkivstudier vid Ålborgs universitet. Under flera år har hon arbetat med att utveckla fältet, med förmedling och kommunikation av arkivet i ett både nationellt och nordiskt sammanhang. Hennes forskningsfält handlar om hur analoga och digitala medier kombineras när arkiv och kulturarv förmedlas och vilka konsekvenser det här har för relationen mellan samling, institution, användare och professionella.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SonneLasse Sonne

Buskerud and Vestfold University College

Lasse Sonne (pol.dr.) är førsteamanuensis vid Høgskolen i Buskerud og Vestfold i Norge. Han är också studiekoordinator för ett 5-årigt masterprogram, som utbildar lektorer i historia och norsk till grundskola och gymnasium. Lasse Sonne undervisar i använt kulturarv, historiedidaktik och transnationala kultur- och utbildningspolitiker. Han driver med forskning, innovation och utveckling inom de samma områden.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 

Ersättare

Gunnar Hjelm
Region Jämtland-Härjedalen

Gunnar Hjelm (M) är politiker i Regionfullmäktige för Region Jämtland-Härjedalen.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Maria PressMaria
Landsarkivet i Östersund

Maria Press jobbar som Landssrkivarie vid Landsarkivet i Östersund. Hon har jobbat som arkivarie vid Statsarkivet i Trondheim sedan 1997 och innan det som arkivarie vid Stockholms stadsarkiv där hon också utbildade sig. Hon har framförallt engagerat sig i frågor som berör tillgängliggörande och förmedling.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nils M. Jensen

Nils Organisationen Danske Museer

Nils M. Jensen är direktör för Organisationen Danske Museer (ODM) som arbetar med att lyfta fram museernas verksamhet och stödja deras talan gentemot politiker, medier och danska myndigheter. Han sitter även med i flera råd, bland annat Network of European Museums Organisation (NEMO).

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gudmund NCKGudmund Valderhaug

Oslo and Akershus College of Applied sciences

Gudmund arbetar med arkivfrågor, undervisar i arkivkunskap och är “arkivaktivist” vid ett universitet i Oslo. Han har tidigare varit ledare för ABM-utvikling.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Søren EhlersEhlers
Århus universitet

Søren Ehlers är lektor i utbildningshistoria vid Århus universitet. Han är knuten till Nationalt Center for Kompetenceudvikling och Livslang Læring på Århus universitet. År 2006 var han med och etablerade kandidatutbildningen European Masters in Lifelong Learning. Policy and Mangement (MA LLL).

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå