Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Styrelse

Ordinarie ledamöter:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Robert Uitto (ordförande)
Region Jämtland Härjedalen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Olov Amelin
Jamtli

Olov Amelin är chef för Jamtli och har en bred och mångårig museibakgrund, bland annat som chef för Nobelmuseet och Museum Gustavianum. Han har disputerat i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Justas Rimavicius
Estate Academy of Museum Rumšiškės, Litauen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bente Jensen
Aalborg Stadsarkiv

Bente Jensen är arkivarie på Aalborg Stadsarkiv i Danmark och ekstern lektor i arkivstudier vid Aalborg universitet. Under flera år har hon arbetat med att utveckla fältet, med förmedling och kommunikation av arkivet i ett både nationellt och nordiskt sammanhang. Hennes forskningsfält handlar om hur analoga och digitala medier kombineras när arkiv och kulturarv förmedlas och vilka konsekvenser det här har för relationen mellan samling, institution, användare och professionell.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lasse Sonne
Universitetet i Sørøst-Norge 

Lasse Sonne (pol.dr.) är førsteamanuensis vid Universitetet i Sørøst-Norge. Han är också studiekoordinator för ett 5-årigt masterprogram, som utbildar lektorer i historia och norsk till grundskola och gymnasium. Lasse Sonne undervisar i använt kulturarv, historiedidaktik och transnationala kultur- och utbildningspolitiker. Han driver med forskning, innovation och utveckling inom de samma områden.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ersättare:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Joel Nordkvist
Östersunds kommun

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nelly Laitinen
Svenska litteratursällskapet i Finland

Nelly Laitinen är förste arkivarie vid Svenska litteratursällskapet i Finland. Hon jobbar med fokus på arkivpedagogik och arkivbaserade läromedel, förmedling och kommunikation. Nelly Laitinen valdes in i styrelsen i maj 2021.
Foto: Janne Rentola

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eva Tegnhed
Föreningsarkivet i Jämtlands län

Eva Tegnhed är arkivchef vid Föreningsarkivet i Jämtland län som har en lång tradition av att arbeta med arkivpedagogik. Hon är legitimerad gymnasielärare och har tidigare arbetat som arkivpedagog. Eva är också sammankallande för Arkivpedagogiskt Forum och är även styrelsemedlem i Svenska Arkivförbundet.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maria Press
Jämtlands läns fornskriftsällskap

Maria Press sitter i NCK:s styrelse i egenskap av ordförande för Jämtlands läns fornskriftsällskap, en förening som sedan 1928 har arbetat med att transkribera och tillgängliggöra arkivhandlingar rörande Jämtlands historia. Dessutom har hon under många års tid arbetat inom arkivsektorn, i Statsarkivet i Trondheim, Norge och som sektionschef för Riksarkivet, Landsarkivet i Östersund, där hon främst har engagerat sig i arkivförmedling.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .