Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Styrelse

Ordinarie ledamöter

Karin Thomasson (ordförande)Karin T
Region Jämtland Härjedalen

Karin Thomasson är regionråd och förste vice ordförande i Region Jämtland Härjedalens regionala utvecklingsnämnd. Hon är också ordförande för Stiftelsen Jamtli. Karin arbetar med kulturpolitik på nationell nivå som 4:e vice ordförande för Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Foto: Sverker Berggren.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Olov Amelin
Jamtli

Olov Amelin är chef för Jamtli och har en bred och mångårig museibakgrund, bland annat som chef för Nobelmuseet och Museum Gustavianum. Han har disputerat i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

GitaGita Šapranauskait
Estate Academy of Museum Rumšišks

Gita Šapranauskait innehar en master i konst från Vilnius universitet. Mellan 1984 till 1999 var hon museikurator vid Open Air Museum of Lithuania och var därefter direktör för Estate Academy of Museum Rumšišks. Sedan 1994 även medlem i Lithuanian Association of Adult Education.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bente JensenBente
Aalborgs stadsarkiv

Bente Jensen är arkivarie på Ålborg Stadsarkiv i Danmark och lektor i arkivstudier vid Ålborgs universitet. Under flera år har hon arbetat med att utveckla fältet, med förmedling och kommunikation av arkivet i ett både nationellt och nordiskt sammanhang. Hennes forskningsfält handlar om hur analoga och digitala medier kombineras när arkiv och kulturarv förmedlas och vilka konsekvenser det här har för relationen mellan samling, institution, användare och professionella.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SonneLasse Sonne

Universitetet i Sørøst-Norge 

Lasse Sonne (pol.dr.) är førsteamanuensis vid Universitetet i Sørøst-Norge. Han är också studiekoordinator för ett 5-årigt masterprogram, som utbildar lektorer i historia och norsk till grundskola och gymnasium. Lasse Sonne undervisar i använt kulturarv, historiedidaktik och transnationala kultur- och utbildningspolitiker. Han driver med forskning, innovation och utveckling inom de samma områden.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ersättare

Gunnar Hjelm
Region Jämtland-Härjedalen

Gunnar Hjelm (M) är politiker i Regionfullmäktige för Region Jämtland-Härjedalen.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Maria PressMaria
Landsarkivet i Östersund

Maria Press jobbar som Landssrkivarie vid Landsarkivet i Östersund. Hon har jobbat som arkivarie vid Statsarkivet i Trondheim sedan 1997 och innan det som arkivarie vid Stockholms stadsarkiv där hon också utbildade sig. Hon har framförallt engagerat sig i frågor som berör tillgängliggörande och förmedling.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nils M. Jensen

Nils Organisationen Danske Museer

Nils M. Jensen är direktör för Organisationen Danske Museer (ODM) som arbetar med att lyfta fram museernas verksamhet och stödja deras talan gentemot politiker, medier och danska myndigheter. Han sitter även med i flera råd, bland annat Network of European Museums Organisation (NEMO).

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gudmund NCKGudmund Valderhaug

Oslo and Akershus College of Applied sciences

Gudmund arbetar med arkivfrågor, undervisar i arkivkunskap och är “arkivaktivist” vid ett universitet i Oslo. Han har tidigare varit ledare för ABM-utvikling.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Søren EhlersEhlers
Århus universitet

Søren Ehlers är lektor i utbildningshistoria vid Århus universitet. Han är knuten till Nationalt Center for Kompetenceudvikling och Livslang Læring på Århus universitet. År 2006 var han med och etablerade kandidatutbildningen European Masters in Lifelong Learning. Policy and Mangement (MA LLL).

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå