Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

Längre presentation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handbok om digitala verktyg publicerad

Nu har vi publicerat handboken från projektet Digital Solutions for Applied Heritage digitalt: Digital Pedagogy at Museums for Increased Participation and Co-creation: A Handbook for Museum Professionals. Den riktar sig till dem som vill expandera och förnya sitt arbete i pedagogisk verksamhet med digitala verktyg.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bok om framtidsspaning inom kulturarvssektorn publicerad

NCK:s Gustav Wollentz uppdrag på International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) har nu resulterat i en bok av honom, Alison Heritage och Amy Iwasaki: Anticipating Futures for Heritage.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Två nya projekt har sjösatts

NCK är partner i två nya projekt som startat under sommaren-hösten. Digital Action on Climate Change with Heritage Environments har fokus på att bevara kulturlandskap och berätta om platsers dåtid, nutid och framtid med hjälp av digitala verktyg. Digitalt, analogt eller både och? är en museipedagogisk kartläggning som undersöker lärares behov och jämför i vilka situationer helt digitala, fysiska eller hybridaktiviteter fungerar bäst.

Alla pågående projekt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förändringar av personalgruppen

Det har skett mycket under hösten för NCK:s personal. Både Helena Kuhlefelt och Gustav Wollentz fick bebisar under augusti månad. Helena är föräldraledig och Sofia Eriksson Bergström har börjat vikariera för Helena. Gustav är nu tillbaka från sin föräldraledighet. I slutet av september anslöt även Catarina Lundström till NCK:s stab och i november Estefania Coral Andrade. Catarina arbetar främst inom projektet Leading and Learning och Estefania enbart med DACCHE.

NCK:s medarbetare