Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

Längre presentation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vårkonferensen 28–29 mars

NCK:s vårkonferens 2023 går av stapeln 28–29 mars på Jamtli i Östersund. Temat är Kulturarv i kreativa processer. Anmäl dig till konferensen. Program  Presentation av talarna

Läs mer/Read more

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enkät om frivilliga på arkiv

Arbetar du på arkiv? Svara på en enkät och hjälp oss att kartlägga läget för volontärverksamhet inom den nordiska arkivsektorn. Detta är ett banbrytande arbete eftersom ingen sådan kartläggning på nordisk nivå har gjorts tidigare. Det är också det första steget mot att utveckla verktyg och resurser som kan användas av arkiv i deras volontärverksamhet.

Sverige   Norge   Danmark   Finland
Läs mer/Read more

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artiklar i Nordisk Museologi

Gustav Wollentz, NCK är medförfattare till två artiklar i senaste numret av Nordisk museologi (No. 2 2022). Artiklarna är: Framtidsmedvetande på museer – Några svenska länsmuseer i fokus (Anders Högberg, Gustav Wollentz, Cornelius Holtorf) och The museum as a social space and a place for lifelong learning (Gustav Wollentz, Martin Brandt Djupdræt, Anna Hansen, Lasse Sonne, Vibeke Kieding Banik).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Våra publikationer

Publikationen Nordic Figurations of Volunteering från NCK/Jamtli förlag 2022 finns att tillgå som Open Access/gratis i digital form och även Museet som ett socialt rum och en plats för lärande från 2021. Den senare går även att beställa:

Fler publikationer