Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

Längre presentation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Två nya projekt har sjösatts

NCK är partner i två nya projekt som startat under sommaren-hösten. Digital Action on Climate Change with Heritage Environments har fokus på att bevara kulturlandskap och berätta om platsers dåtid, nutid och framtid med hjälp av digitala verktyg. Digitalt, analogt eller både och? är en museipedagogisk kartläggning som undersöker lärares behov och jämför i vilka situationer helt digitala, fysiska eller hybridaktiviteter fungerar bäst.

Alla pågående projekt

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ny rapport publicerad – en modell för en mer framtidsmedveten kulturmiljövård

Rapporten behandlar kulturmiljövård baserad på två fall, Neikters magasin i Emmaboda och Fjällvallen i Åre. En modell (SoPHIA) testas och vidareutvecklas för att göra kulturmiljövård mer framtidsmedveten medveten om presumtiva framtida förändringar och effekter. 

Läs rapporten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artiklar i Nordisk Museologi

Gustav Wollentz, NCK är medförfattare till två artiklar i Nordisk museologi (No. 2 2022). Artiklarna är: Framtidsmedvetande på museer – Några svenska länsmuseer i fokus (Anders Högberg, Gustav Wollentz, Cornelius Holtorf) och The museum as a social space and a place for lifelong learning (Gustav Wollentz, Martin Brandt Djupdræt, Anna Hansen, Lasse Sonne, Vibeke Kieding Banik).