Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

Längre presentation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anmäl dig till workshop

Hur kan digitala verktyg användas på museer för ökat lärande och aktivt deltagande? NCK organiserar en workshop med fokus på digital pedagogik för medskapande och lärande 20 juni på Stockholms stadsmuseum.

Info om workshopen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anne Sandström fick Pedagogiska priset

Anne Sandström arbetar med att levandegöra kulturarv med dramapedagogiska metoder. Hon är grundare och verksamhetsledare för Föreningen Drama och Teater i Helsingfors.

Läs mer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ny rapport publicerad – en modell för en mer framtidsmedveten kulturmiljövård

Rapporten behandlar kulturmiljövård baserad på två fall, Neikters magasin i Emmaboda och Fjällvallen i Åre. En modell (SoPHIA) testas och vidareutvecklas för att göra kulturmiljövård mer framtidsmedveten medveten om presumtiva framtida förändringar och effekter. 

Läs rapporten

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artiklar i Nordisk Museologi

Gustav Wollentz, NCK är medförfattare till två artiklar i Nordisk museologi (No. 2 2022). Artiklarna är: Framtidsmedvetande på museer – Några svenska länsmuseer i fokus (Anders Högberg, Gustav Wollentz, Cornelius Holtorf) och The museum as a social space and a place for lifelong learning (Gustav Wollentz, Martin Brandt Djupdræt, Anna Hansen, Lasse Sonne, Vibeke Kieding Banik).