Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB –  är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

Längre presentation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anmäl dig till NCK:s vårkonferens 2022

Att bygga relationer genom medskapande kulturarv, 16-17 februari i Östersund  Anmälan

Föreläsare som nu är klara är Sarah May, Daniel Gillberg, Kajsa Hartig, Bente Jensen, Anita Synnestvedt och Nelly Laitinen. Mer information kommer inom kort.
Vill du bidra till konferensens innehåll med ett föredrag eller en workshop? Fyll då i detta formulär så återkopplar vi till dig så fort som möjligt. 

Om konferensen
Information in english
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regionalt program för kulturarvsinspiration och rådgivning

Vårt regionala program Kulturarvskompassen är en möjlighet för dig som driver ideell eller kommersiell verksamhet i Jämtlands län att få kostnadsfri rådgivning och inspiration i kulturarvsfrågor från oss.

Läs mer och anmäl intresse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SoPHIA-modellen för ökat framtidsmedvetande i kulturmiljövården

SoPHIA (Social Platform for Holistic Heritage Impact Assessment) är en europeisk social plattform som arbetar med att utveckla en helhetsmodell för utvärdering av samhällseffekter av kulturmiljövård. I ett projekt kommer vi att undersöka om och hur modellen kan användas för att göra kulturmiljövård mer medveten om presumtiva framtida förändringar och effekter. 

Läs mer
In english at LNU

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ny bok om museet som ett socialt rum

En ny bok har släppts från NCK, och finns tillgänglig här: Museet som ett socialt rum och en plats för lärande. Boken går även att beställa:

Hur skapas rum på museer som uppmuntrar till och stimulerar social interaktion? Vad lär sig en besökare via den sociala interaktionen? I projektet Increased learning through social spaces har vi undersökt hur man skapar, använder och utvärderar sociala rum på museer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ny rapport om framtidsmedvetande på svenska länsmuseer

Hur framtidsmedvetna är svenska länsmuseer? Fokus på hur länsmuseer i Sverige kan arbeta mot ett mer utvecklat framtidsmedvetande. Rapporten presenterar resultat från en studie som Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik genomförde under våren 2021 på uppdrag av Linnéuniversitetets UNESCO Chair on Heritage Futures.