Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

Längre presentation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Förändringar på NCK

Gustav Wollentz har gått vidare för en tjänst som lektor på Linnéuniversitet i Kalmar. Vi Gratulerar Gustav till en spännande ny utmaning och hoppas förstås på fortsatt projektsamarbete i framtiden. Lowissa Wallgren Frånberg från Jamtli ersätter Gustav som tillförordnad föreståndare från och med februari till och med augusti.

NCK:s medarbetare

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Volontärer på arkiv och museer

Vi har genomfört en kartläggning av volontärverksamhet på arkiv i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Nu finns en rapport om kartläggningen. Vi har även tagit fram utbildningsmaterial för volontärsamordning på museer och arkiv. Länkar se nedan.

Länk till rapporten om kartläggningen
Utbildningsmaterial för volontärsamordning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handbok om digitala verktyg publicerad

Nu har vi publicerat handboken från projektet Digital Solutions for Applied Heritage digitalt: Digital Pedagogy at Museums for Increased Participation and Co-creation: A Handbook for Museum Professionals. Den riktar sig till dem som vill expandera och förnya sitt arbete i pedagogisk verksamhet med digitala verktyg.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bok om framtider för kulturarvssektorn publicerad

NCK:s Gustav Wollentz arbete for International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM) har nu resulterat i en bok av honom, Alison Heritage och Amy Iwasaki: Anticipating Futures for Heritage.