Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB –  är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

Längre presentation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nominera till Pedagogiska priset 2022

in swedish
in english

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Regionalt program för kulturarvsinspiration och rådgivning

Vårt regionala program Kulturarvskompassen är en möjlighet för dig som driver ideell eller kommersiell verksamhet i Jämtlands län att få kostnadsfri rådgivning och inspiration i kulturarvsfrågor från oss.

Läs mer och anmäl intresse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ny bok om museet som ett socialt rum

En ny bok har släppts från NCK, och finns tillgänglig här: Museet som ett socialt rum och en plats för lärande. Boken i handen får du från oss: .

Hur skapas rum på museer som uppmuntrar till och stimulerar social interaktion? Vad lär sig en besökare via den sociala interaktionen? I projektet Increased learning through social spaces har vi undersökt hur man skapar, använder och utvärderar sociala rum på museer.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ny rapport om framtidsmedvetande på svenska länsmuseer

Hur framtidsmedvetna är svenska länsmuseer? Fokus på hur länsmuseer i Sverige kan arbeta mot ett mer utvecklat framtidsmedvetande. Rapporten presenterar resultat från en studie som Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik genomförde under våren 2021 på uppdrag av Linnéuniversitetets UNESCO Chair on Heritage Futures.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anmäl dig till kurs om museum och social interaktion i september

Det nordiska samarbetsprojekt där NCK ingår; Increased learning through social spaces utmynnar i en kurs, om museum och social interaktion, som NCK arrangerar i Östersund 28-29 september (med reservation för ändringar). Begränsat antal platser.

Information om kursen
Anmäl dig/Registrate here

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leading and Learning startar i september

Det nya projektet Leading and Learning ser dagens ljus i september.  Detta är en fortsättning på det tidigare Nordic Academy for Volunteer Management, och har fokus på att förbättra och professionalisera arbetet med volontärer på museer och arkiv. Leading and Learning fokuserar särskilt på att involvera arkivsektorn. 

Läs om projektet