Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB –  är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

Längre presentation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nominera till Pedagogiska priset 2023

Nu kan du nominera till 2023 års pris!
NCK:s Pedagogiska pris delas varje år ut till en person eller institution i Norden eller Baltikum som inspirerat och gjort framstående insatser inom det kulturarvspedagogiska området. Sista dagen för nominering är den 31 oktober.

Nominera/Nominate
Läs mer/Read more

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enkät om frivilliga på arkiv

Arbetar du på arkiv? Svara på en enkät och hjälp oss att kartlägga läget för volontärverksamhet inom den nordiska arkivsektorn. Detta är ett banbrytande arbete eftersom ingen sådan kartläggning på nordisk nivå har gjorts tidigare. Det är också det första steget mot att utveckla verktyg och resurser som kan användas av arkiv i deras volontärverksamhet.

Sverige   Norway   Denmark   Finland
Läs mer/Read more

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regionalt program för kulturarvsinspiration och rådgivning

Vårt regionala program Kulturarvskompassen är en möjlighet för dig som driver ideell eller kommersiell verksamhet i Jämtlands län att få kostnadsfri rådgivning och inspiration i kulturarvsfrågor från oss.

Läs mer och anmäl intresse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Publikation om professionaliseringen av volontärarbete i Norden

Publikationen Nordic Figurations of Volunteering från NCK/Jamtli förlag finns att tillgå som Open Access/gratis i digital form. Den fokuserar på professionaliseringen av frivilligsektorn. En unik samling artiklar av författare engagerade i att utforska och förbättra vår förståelse för volontärarbete i Norden inom områden som idrott, socialt arbete och kulturarv. En av artiklarna är skriven av Helena Kuhlefelt och Gustav Wollentz på NCK.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bok om museet som ett socialt rum

Open Access/gratis i digital form: Museet som ett socialt rum och en plats för lärande. Boken går även att beställa:

Hur skapas rum på museer som uppmuntrar till och stimulerar social interaktion? Vad lär sig en besökare via den sociala interaktionen? I projektet Increased learning through social spaces har vi undersökt hur man skapar, använder och utvärderar sociala rum på museer.