Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB –  är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

Längre presentation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NCK:s vårkonferens 2022 blir digital

Att bygga relationer genom medskapande kulturarv, 16-17 februari  Anmälan

NCK:s vårkonferens blir nu helt digital. På grund av Covid-19 och de nya restriktioner som är i kraft, går det inte längre att organisera konferensen fysiskt i Östersund. Detta medför dock inga större ändringar i programmet och vi ser nu istället fram emot att träffa er alla i det digitala rummet under två stimulerande och spännande dagar!

Vill du bidra till konferensens innehåll med ett föredrag eller en workshop? Fyll då i detta formulär så återkopplar vi till dig så fort som möjligt. 

Om konferensen
Information in english
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Regionalt program för kulturarvsinspiration och rådgivning

Vårt regionala program Kulturarvskompassen är en möjlighet för dig som driver ideell eller kommersiell verksamhet i Jämtlands län att få kostnadsfri rådgivning och inspiration i kulturarvsfrågor från oss.

Läs mer och anmäl intresse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Efterlysning  museers erfarenheter av digitala pedagogiska verktyg

Använder museet som du arbetar på digitala verktyg för att nå ut i pedagogiska aktiviteter, eller är det något ni vill börja arbeta mer med framöver? Inom projektet ”Digital Solutions for Applied Heritage – Exploring Transnational Learning Opportunities”,  genomför vi en kartläggning.

Länk till enkäten, som inte tar lång tid att fylla i.
Läs mer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SoPHIA-modellen för ökat framtidsmedvetande i kulturmiljövården

SoPHIA (Social Platform for Holistic Heritage Impact Assessment) är en europeisk social plattform som arbetar med att utveckla en helhetsmodell för utvärdering av samhällseffekter av kulturmiljövård. I ett projekt kommer vi att undersöka om och hur modellen kan användas för att göra kulturmiljövård mer medveten om presumtiva framtida förändringar och effekter.

Läs mer
In english at LNU

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ny bok om museet som ett socialt rum

En ny bok har släppts från NCK, och finns tillgänglig här: Museet som ett socialt rum och en plats för lärande. Boken går även att beställa:

Hur skapas rum på museer som uppmuntrar till och stimulerar social interaktion? Vad lär sig en besökare via den sociala interaktionen? I projektet Increased learning through social spaces har vi undersökt hur man skapar, använder och utvärderar sociala rum på museer.