Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Publikationer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

På NCK producerar vi och våra samarbetsparter rapporter och artiklar utifrån våra undersökningar, projekt och forskning. Förutom publikationerna nedan, finns fler här, samt rapporter från vårkonferenser här.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Volunteering at Archives a mapping of volunteer management at archives in Denmark, Finland, Norway and Sweden (Gustav Wollentz, Helena Kuhlefelt, Sofia Eriksson-Bergström, Catarina Lundström, Eva Tegnhed, Bente Jensen, Jon Are Vøien, Vesa Anntila, Astrid Morkemo Østigård 2024)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Development, Test, and Evaluation of New Continuing Education for Museum Staff in Scandinavia Chapter 9 in the book (Lasse Sonne, Anna Hansen, Vibeke Kieding Banik, Gustav Wollentz, Martin Djupdræt, Open Access 2023)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anticipating Futures for Heritage (Gustav Wollentz, Alison Heritage och Amy Iwasaki, ICCROM Open Access 2023)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Digital Pedagogy at Museums for Increased Participation and Co-creation: A Handbook for Museum Professionals (Gustav Wollentz, Open Access in DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet 2023)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Increasing future awareness in the cultural heritage sector using the SoPHIA model (Gustav Wollentz, Open Access in DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet 2023)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Framtidsmedvetande på museer – Några svenska länsmuseer i fokus (Anders Högberg, Gustav Wollentz, Cornelius Holtorf, Nordisk Museologi Vol. 34 No. 2/2022)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The museum as a social space and a place for lifelong learning (Gustav Wollentz, Martin Brandt Djupdræt, Anna Hansen, Lasse Sonne, Vibeke Kieding Banik, Nordisk Museologi Vol. 34 No. 2/2022)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nordic Figurations of Volunteering (Tine Fristrup/NCK (ed.) Fornvårdaren nr 41, Jamtli Förlag 2022) Publikationen fokuserar på professionaliseringen av frivilligsektorn. En unik samling artiklar av författare engagerade i att utforska och förbättra vår förståelse för volontärarbete i Norden inom områden som idrott, socialt arbete och kulturarv.