Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Publikationer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

På NCK producerar vi och våra samarbetsparter rapporter och artiklar utifrån våra undersökningar, projekt och forskning. Förutom publikationerna nedan, finns fler här, samt rapporter från vårkonferenser här.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Increasing future awareness in the cultural heritage sector using the SoPHIA model (Gustav Wollentz, Open Access in DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet 2023)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Framtidsmedvetande på museer – Några svenska länsmuseer i fokus (Anders Högberg, Gustav Wollentz, Cornelius Holtorf, Nordisk Museologi Vol. 34 No. 2/2022)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The museum as a social space and a place for lifelong learning (Gustav Wollentz, Martin Brandt Djupdræt, Anna Hansen, Lasse Sonne, Vibeke Kieding Banik, Nordisk Museologi Vol. 34 No. 2/2022)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nordic Figurations of Volunteering (Tine Fristrup/NCK (ed.) Fornvårdaren nr 41, Jamtli Förlag 2022) Publikationen fokuserar på professionaliseringen av frivilligsektorn. En unik samling artiklar av författare engagerade i att utforska och förbättra vår förståelse för volontärarbete i Norden inom områden som idrott, socialt arbete och kulturarv. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Museet som ett socialt rum och en plats för lärande (Gustav Wollentz, Martin Brandt Djupdræt, Anna Hansen, Lasse Sonne red. Fornvårdaren 40, Jamtli Förlag 2021) En bok som studerar hur man skapar, använder och utvärderar sociala rum på museer. Tillgänglig Open Access och kan även beställas som bok från: