Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Publikationer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

På NCK producerar vi och våra samarbetsparter rapporter och artiklar utifrån våra undersökningar, projekt och forskning. Förutom publikationerna nedan, finns fler här, samt rapporter från vårkonferenser här.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Museet som ett socialt rum och en plats för lärande (Gustav Wollentz, Martin Brandt Djupdræt, Anna Hansen, Lasse Sonne red.) Fornvårdaren 40, Jamtli Förlag 2021. En bok som studerar hur man skapar, använder och utvärderar sociala rum på museer. Tillgänglig Open Access och kan även beställas som bok från:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hur framtidsmedvetna är svenska länsmuseer? (Gustav Wollentz 2021)
Hur länsmuseer i Sverige kan arbeta mot ett mer utvecklat framtidsmedvetande, rapporten presenterar resultat från en studie som Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik genomförde under våren 2021 på uppdrag av Linnéuniversitetets UNESCO Chair on Heritage Futures.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Museums and Education in the North (Tine Fristrup/NCK (ed.) Fornvårdaren 39, Jamtli Förlag 2020) Läs baksidestexten
Beställ för 159 kr:
Länk till: Spor – en podcast om kulturarv i DKS (Den Kulturelle Skolesekken) där skriften förekommer i flera inslag från november 2020.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heritage as a process of connecting – Pluralism and diversity in Nordic and Baltic museums (Gustav Wollentz & Helena Kuhlefelt, 2020) Publicerad i International Journal of Heritage Studies. Kontakta Gustav Wollentz om du vill läsa artikeln.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ett lärande för alla? En översikt över hur kulturarvsinstitutioner i Norden arbetat fram aktiviteter för alla oavsett funktionsvariation (Gustav Wollentz 2020)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hur kan lärande uppmuntras genom design av sociala rum? (Martin Brandt Djupdræt, Anna Hansen, Camilla Junger, Vibeke Kieding Banik, Christian Rasmussen, Lasse Sonne, Gustav Wollentz 2020)