Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Publikationer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

På NCK producerar vi och våra samarbetsparter rapporter och artiklar utifrån våra undersökningar, projekt och forskning. Förutom publikationerna nedan, finns fler här, samt rapporter från vårkonferenser här.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nordic Figurations of Volunteering (Tine Fristrup/NCK (ed.) Fornvårdaren nr 41, Jamtli Förlag 2022) Publikationen fokuserar på professionaliseringen av frivilligsektorn. En unik samling artiklar av författare engagerade i att utforska och förbättra vår förståelse för volontärarbete i Norden inom områden som idrott, socialt arbete och kulturarv. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Museet som ett socialt rum och en plats för lärande (Gustav Wollentz, Martin Brandt Djupdræt, Anna Hansen, Lasse Sonne red. Fornvårdaren 40, Jamtli Förlag 2021) En bok som studerar hur man skapar, använder och utvärderar sociala rum på museer. Tillgänglig Open Access och kan även beställas som bok från:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hur framtidsmedvetna är svenska länsmuseer? (Gustav Wollentz 2021)
Hur länsmuseer i Sverige kan arbeta mot ett mer utvecklat framtidsmedvetande, rapporten presenterar resultat från en studie som Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik genomförde under våren 2021 på uppdrag av Linnéuniversitetets UNESCO Chair on Heritage Futures.