Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Projekt

NCK arbetar kontinuerligt med olika projekt på regional, nationell och europeisk nivå. Vi har ofta en koordinerande roll i projekten men vi deltar också i projekt där vi är samarbetspartner eller utvärderar verksamheten.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pågående projekt


>
 Leading and Learning

Projektet är en fortsättning på det tidigare Nordic Academy for Volunteer Management, och har fokus på att förbättra och professionalisera arbetet med volontärer på museer och arkiv. Leading and Learning fokuserar särskilt på att involvera arkivsektorn.


> Digital Solutions for Applied Heritage

Digital Solutions for Applied Heritage – Exploring Transnational Learning Opportunities (DISAH). I detta kommer kulturarvsinstitutioner som arbetar med tidsresor och rollspel att utveckla digitala varianter.


> Increasing future awareness in the Cultural Heritage sector  

I projektet kommer vi att undersöka om och hur SoPHIA-modellen (Social Platform for Holistic Heritage Impact Assessment) kan användas för att göra kulturmiljövård mer medveten om presumtiva framtida förändringar och effekter. 


> Increased Learning through Social Spaces

Projektet kommer att utveckla en kurs för dem som arbetar med vuxnas lärande, både inom formellt och informellt lärande. Kursen kommer att ta upp hur man skapar, använder och utvärderar sociala rum på museer.