Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Att bygga relationer genom medskapande kulturarv

NCK:s Vårkonferens 2022 äger rum den 16-17 februari i Östersund. Temat är medskapande kulturarv.
Vi ser fram emot att gemensamt diskutera följande frågor: Vad betyder medskapande för kulturarvssektorn? Vad kan vi konkret göra för att stimulera medskapande? Hur kan det hjälpa oss bygga mer hållbara relationer med olika målgrupper? Vilka möjligheter och utmaningar finns i medskapande?
Anmälan kommer att öppnas inom kort. Vi ser mycket fram emot att ses nästa år!