Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Organisation

NCK är organiserat som ett aktiebolag och ägs gemensamt av olika kulturarvsinstitutioner i Norden och Baltikum. Under rubrikerna på denna sida får du veta mer om våra ägarinstitutioner, vår  styrelse och om dem som driver den dagliga verksamheten i våra lokaler på Landsarkivet i Östersund. Här lägger vi också ut uppgifter om lediga tjänster.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå