Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Projekt

NCK arbetar kontinuerligt med olika projekt på regional, nationell och europeisk nivå. Vi har ofta en koordinerande roll i projekten men vi deltar också i projekt där vi är samarbetspartner eller utvärderar verksamheten.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå