Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 
Utforska

Publikationer

På NCK producerar vi och våra samarbetsparter hela tiden nya rapporter och artiklar utifrån våra undersökningar, projekt och forskning. Dessa publikationer finner du om du följer länken till höger.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nyligen publicerade tips och rapporter:

Reinventing Europeans through History, Art and Cultural Learning. Synthesis Report on the Learning Needs of Refugees in Greece, Italy, Norway, Slovenia and Sweden (Berit Hildebrandt/NCK with the project partners).

This report summarizes the results of the first output in the project REHAC that is co-funded by Erasmus+. See also NCKs project webpage with Swedish summaries of the first project activities here and the international project webpage here.

Möten med möjligheter. En rapport om lärares och museers perspektiv på samverkan (NCK (Henrik Zipsane, Maria Domeij Lundborg, Sara Grut, Anna Hansen) och RU (Johanna Övling)))

En rapport som undersöker lärares bruk av museer, hur de ser på museer och vad de vill ha av museer och av museers utbud för skolan och hur de skulle vilja arbeta med skolan.

Learning Museum genbesøgt

En undersökning av hur förhållandet mellan museum och lärarutbildning ser ut i Danmark och hur man skulle kunna få till ett hållbart samarbete.

 

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå