Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 
Utforska

Publikationer

Kulturarvspedagogik är ett långt ord men det är lätt att ta till sig. För att underlätta för dig som är intresserad av att veta mer om det pedagogiska arbetet och kulturarvets olika användningsområden har vi satt samman en kort översikt över vad kulturarvspedagogik är. Här förklaras också det kulturarvspedagogiska ramverket som är den metod eller det förhållningssätt vi arbetar utifrån och också håller workshops och föreläsningar om.

På NCK producerar vi och våra samarbetsparter hela tiden nya rapporter och artiklar utifrån våra undersökningar, projekt och forskning. Dessa publikationer finner du om du följer länken till höger.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nyligen publicerade tips och rapporter:

Möten med möjligheter. En rapport om lärares och museers perspektiv på samverkan (Anna Hansen och Johanna Övling)

En rapport som undersöker lärares bruk av museer, hur de ser på museer och vad de vill ha av museer och av museers utbud för skolan och hur de skulle vilja arbeta med skolan.

Learning Museum genbesøgt

En undersökning av hur förhållandet mellan museum och lärarutbildning ser ut i Danmark och hur man skulle kunna få till ett hållbart samarbete.

 

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå