Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 
Utforska

Publikationer

På NCK producerar vi och våra samarbetsparter hela tiden nya rapporter och artiklar utifrån våra undersökningar, projekt och forskning. Dessa publikationer finner du om du följer länken till höger.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nyligen publicerade tips och rapporter:

Möten med möjligheter. En rapport om lärares och museers perspektiv på samverkan (Anna Hansen och Johanna Övling)

En rapport som undersöker lärares bruk av museer, hur de ser på museer och vad de vill ha av museer och av museers utbud för skolan och hur de skulle vilja arbeta med skolan.

Learning Museum genbesøgt

En undersökning av hur förhållandet mellan museum och lärarutbildning ser ut i Danmark och hur man skulle kunna få till ett hållbart samarbete.

 

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå