Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB –  är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

Längre presentation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anmäl dig till kurs om museum och social interaktion i september

Det nordiska samarbetsprojekt där NCK ingår; Increased learning through social spaces utmynnar i en kurs, om museum och social interaktion, som NCK arrangerar i Östersund 28-29 september (med reservation för ändringar). Begränsat antal platser – anmäl dig så fort som möjligt!

Information om kursen
Anmäl dig/Registrate here

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nytt regionalt program för kulturarvsinspiration och rådgivning

Nu lanserar vi vårt regionala program Kulturarvskompassen – en möjlighet för dig som driver ideell eller kommersiell verksamhet i Jämtlands län att få kostnadsfri rådgivning och inspiration i kulturarvsfrågor från oss.

Läs mer och anmäl intresse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leading and Learning startar i september

Det nya projektet Leading and Learning ser dagens ljus i september.  Detta är en fortsättning på det tidigare Nordic Academy for Volunteer Management, och har fokus på att förbättra och professionalisera arbetet med volontärer på museer och arkiv. Leading and Learning fokuserar särskilt på att involvera arkivsektorn. 

Läs om projektet

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DISAH-projektet har sjösatts

Det nya projektet Digital Solutions for Applied Heritage – Exploring Transnational Learning Opportunities (DISAH) sjösattes i början av juni. I detta kommer kulturarvsinstitutioner som arbetar med tidsresor och rollspel att utveckla digitala varianter.   

Läs mer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pedagogiska priset 2021

Läs mer 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nya publikationer

Läs här