Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB –  är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv. Vi ser kulturarvet som en resurs i strävan att nå ett hållbart och inkluderande samhälle.

NCK bedriver och främjar forskning för att fördjupa förståelsen för hur kulturarvet kan användas och vad man kan uppnå genom kulturarvspedagogik. 
Vi kopplar även samman kulturarvspedagogik med samhälleliga visioner om exempelvis livslångt lärande och aktivt åldrande och arbetar utifrån detta med policyutveckling.

Vi har kontor i Östersund men arbetar dagligen med projekt som berör parter i övriga Sverige, Norden, Baltikum och Europa. Vi arrangerar kurser och konferenser, håller föreläsningar och och workshops. 
Om du funderar på ett samarbete, vill bjuda in oss att hålla en föreläsning eller bara talas vid, hör av dig då till oss.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pedagogiska priset 2020

The National Archives of Estonia / Estlands Riksarkiv

Priset delades ut under Vårkonferensen i februari.
I år ville vi lyfta fram en organisation vars arbete inom fältet kulturarvspedagogik kanske inte är känt av många, men likväl har haft stor påverkan inom sitt lands gränser och utanför dessa.

Estlands Riksarkiv har under senare år fått nya och förbättrade lokaler i Tartu, där fokus har satts på platser för lärande i form av klassrum och ett pedagogiskt magasin. Men nya och fina byggnader är inte allt. Det som är viktigt är hur Estlands Riksarkiv har gjort användare och medborgare till ledstjärna, samt vill bidra till den demokratiska utvecklingen i Estland och ser arkivet som en nyckelaktör i den processen. Läs mer

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ny personalgrupp 

Kristina Jonsson tog över som VD den 1 januari 2020. Kristina arbetar även på Jamtli som arkeolog och har lång och bred erfarenhet inom kulturarvsfrågor. Hon har doktorerat i arkeologi vid Stockholms universitet. Läs mer

Gustav Wollentz har en central roll som projektledare/forskare sedan september 2019. Han har varit verksam vid Linnéuniversitetet och på Kalmar läns museum, och har doktorerat i arkeologi vid Kiel universitet i Tyskland. Läs mer

Anna Stugvard har varit anställd som projektadministratör sedan november 2019. Hon har tidigare arbetat med journalistik, information och administration inom miljörörelsen och på andra organisationer och företag i Stockholm.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Pågående projekt

Kulturarv, Identitet och Social sammanhållning

Genom detta projekt vill vi kartlägga, utveckla och sprida pedagogiska metoder som stärker social sammanhållning och integration. Läs mer

Nordiska akademin för Volontärsamordning

Projektet skapar volontärsamordningskurser för personal på museer, och bygger nätverk. Läs mer

Utökat lärande genom sociala rum

Projektet kommer att utveckla en kurs för dem som arbetar med vuxnas lärande, både inom formellt och informellt lärande. Kursen kommer att ta upp hur man skapar, använder och utvärderar sociala rum på museer. Läs mer

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå