Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB –  är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

Längre presentation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anmäl dig till kurs om museum och social interaktion i september

Det nordiska samarbetsprojekt där NCK ingår; Increased learning through social spaces utmynnar i en kurs, om museum och social interaktion, som NCK arrangerar i Östersund 28-29 september (med reservation för ändringar). Begränsat antal platser – anmäl dig så fort som möjligt!

Information om kursen
Anmäl dig/Registrate here

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nytt regionalt program för kulturarvsinspiration och rådgivning

Nu lanserar vi vårt regionala program Kulturarvskompassen – en möjlighet för dig som driver ideell eller kommersiell verksamhet i Jämtlands län att få kostnadsfri rådgivning och inspiration i kulturarvsfrågor från oss.

Läs mer och anmäl intresse

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Det nya projektet har sjösatts

Vårt nya projekt: Digital Solutions for Applied Heritage – Exploring Transnational Learning Opportunities sjösattes i början av juni. I detta kommer kulturarvsinstitutioner som arbetar med tidsresor och rollspel att utveckla digitala varianter.   
Det är ett strategiskt partnerskap mellan NCK (projektledare), Jamtli, Kalmars läns museum, Estlands nationalmuseum, Audentesskolan och Barnkulturnätverket i Österbotten BARK. Erasmus+ Strategic Partnership-programmet finansierar.

Läs mer (svenska)
Read more (english)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pedagogiska priset 2021

Läs mer 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nya publikationer

Läs här