Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB –  är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.  Vi ser kulturarvet som en resurs i strävan att nå ett hållbart och inkluderande samhälle där lärandet är en process genom hela livet.

Kulturarvspedagogik beskriver framför allt en praktisk verksamhet där NCK arbetar med pedagogiska experiment för metodutveckling. NCK bedriver och främjar också kulturarvspedagogisk forskning för att fördjupa förståelsen för hur kulturarvet kan användas och vad man kan uppnå genom kulturarvspedagogiken. Vi sätter också in kulturarvspedagogiken i flera bredare sammanhang. Därför arbetar vi med policyutveckling och kopplar samman kulturarvspedagogik med samhälleliga visioner om exempelvis livslångt lärande och aktivt åldrande.

Vi har kontor i Östersund men arbetar dagligen med projekt som berör parter i övriga Sverige, Norden, Baltikum och Europa. Vi arrangerar även kurser och konferenser om fördelarna med kulturarvspedagogik och åker också ut och håller föreläsningar och workshops. Visst låter det här spännande? Om du funderar på ett samarbete, vill bjuda in oss att hålla en föreläsning eller bara talas vid, hör av dig då till oss.

Välkommen till NCK!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Aktuellt

Anmälan till Vårkonferensen 2020 är öppen! Mer information kring konferensen hittar du här. // The registration for the Spring conference 2020 is open! You can find more information here.

NCK får nya projekt! 

NCK got funding from the Nordplus Adult programme for the project “The Nordic Academy for Volunteer Management” that will create volunteer management courses for museum professionals and build networks. Find out more about the project here.

NCK har beviljats medel från Nordisk kulturfond för projektet “Museums and Education in the North”. Projektet ska jämföra hur de nordiska länderna arbetar på olika sätt för att främja samverkan mellan skolor och museer. Läs mer om projektet här.

We also got funding from Nordic Culture Point for the network project “Cultural heritage and well-being”. Find out more about the project here.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Nya publikationer

JUST OUT!!!

Tine Fristrup / NCK (ed.), Socially Engaged Practices in Museums and Archives, Fornvårdaren 38, Jamtli Förlag 2019.

Reports from our projects:

Turning Access Into Learning. Exploring digital archives and their potential for learning (Maria Press, Ulrica Löfstedt, Sara Grut, Bente Jensen, Liina Madla, Tiina Männapso, Helga Hlín Bjarnadottír).

LevelUp – Securing Quality in Managing Volunteers (Berit Hildebrandt/NCK with the project partners)

This report summarizes the results of surveys that were conducted among museum professionals in Sweden, Denmark, Norway and Finland about their current practices and frameworks for managing volunteers. It also makes suggestions and gives examples on how to best manage volunteers at Nordic museums.

Reinventing Europeans through History, Art and Cultural Learning. Synthesis Report on the Learning Needs of Refugees in Greece, Italy, Norway, Slovenia and Sweden (Berit Hildebrandt/NCK with the project partners).

This report summarizes the results of the first output in the project REHAC that is co-funded by Erasmus+. See also NCKs project webpage with Swedish summaries of the first project activities here and the international project webpage here.

Möten med möjligheter. En rapport om lärares och museers perspektiv på samverkan (NCK (Henrik Zipsane, Maria Domeij Lundborg, Sara Grut, Anna Hansen) och RU (Johanna Övling))

En rapport som undersöker lärares bruk av museer, hur de ser på museer och vad de vill ha av museer och av museers utbud för skolan och hur de skulle vilja arbeta med skolan.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2018 – det europeiska året för kulturarv

EU har utsett 2018 till året då kulturarv ska uppmärksammas lite extra. Det är vi naturligtvis glada för då vi ser så stora möjligheter med kulturarvet. Deras egen motivering till varför det är så viktigt kan nu läsa här.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ny VD på NCK

Den 1 oktober 2017 tar Ulrica Löfstedt över som VD för NCK. Ulrica arbetar sedan tidigare som projektledare och forskare och känner därför verksamheten väl. NCK:s tidigare VD, Anna Hansen går vidare till nytt jobb som chef för Regionmuseet i Kristianstad.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå