Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 
DSC_0344 Utforska hands on

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB –  är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.  Vi ser kulturarvet som en resurs i strävan att nå ett hållbart och inkluderande samhälle där lärandet är en process genom hela livet.

Kulturarvspedagogik beskriver framför allt en praktisk verksamhet där NCK arbetar med pedagogiska experiment för metodutveckling. NCK bedriver och främjar också kulturarvspedagogisk forskning för att fördjupa förståelsen för hur kulturarvet kan användas och vad man kan uppnå genom kulturarvspedagogiken. Vi sätter också in kulturarvspedagogiken i flera bredare sammanhang. Därför arbetar vi med policyutveckling och kopplar samman kulturarvspedagogik med samhälleliga visioner om exempelvis livslångt lärande och aktivt åldrande.

Vi har kontor i Östersund men arbetar dagligen med projekt som berör parter i övriga Sverige, Norden, Baltikum och Europa. Vi arrangerar även kurser och konferenser om fördelarna med kulturarvspedagogik och åker också ut och håller föreläsningar och workshops. Visst låter det här spännande? Om du funderar på ett samarbete, vill bjuda in oss att hålla en föreläsning eller bara talas vid, hör av dig då till oss.

Välkommen till NCK!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Aktuellt

Se billeder fra NCKs Vårkonferens 2018 “Platsens betydelse” på vores Facebook sida.

Information om konferensens tema finns här.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

I nästa vecka afholder vi kursen “Museologi och Kulturarvspedagogik 2018”

NTNU:s masterprogram i kulturminnesförvaltning har under flera år haft en veckas studier förlagda i Östersund. NCK har tillsammans med Jamtli och Landsarkivet i Östersund erbjudit en kursvecka med teoretiska infallsvinklar, praktiska övningar och inspirerande visningar. Kursen är sedan 2013 även öppen för deltagare från andra organisationer och riktar sig till verksamma pedagoger inom museum, arkiv och andra kulturarvsinstitutioner som vill bredda och utveckla sin kulturarvspedagogiska praktik. Kursen ger redskap att förstå sitt arbete ur ett större samhällsperspektiv, inspiration att pröva nya metoder, kunskap om det kulturarvspedagogiska området och förmåga att strukturera upp och utvärdera sin verksamhet

Mer information finns här.

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

NCK får nya projekt! 

NCK har beviljats medel från Nordisk kulturfond för projektet “Museums and Education in the North”. Projektet ska jämföra hur de nordiska länderna arbetar på olika sätt för att främja samverkan mellan skolor och museer. Läs mer om projektet här.

We also got funding from Nordic Culture Point for the network project “Cultural heritage and well-being”. Find out more about the project here.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ny VD på NCK

Den 1 oktober tar Ulrica Löfstedt över som VD för NCK. Ulrica arbetar sedan tidigare som projektledare och forskare och känner därför verksamheten väl. NCK:s tidigare VD, Anna Hansen går vidare till nytt jobb som chef för Regionmuseet i Kristianstad.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ny publikation

Möten med möjligheter. En rapport om lärares och museers perspektiv på samverkan (Anna Hansen och Johanna Övling)

En rapport som undersöker lärares bruk av museer, hur de ser på museer och vad de vill ha av museer och av museers utbud för skolan och hur de skulle vilja arbeta med skolan.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2018 – det europeiska året för kulturarv

EU har utsett 2018 till året då kulturarv ska uppmärksammas lite extra. Det är vi naturligtvis glada för då vi ser så stora möjligheter med kulturarvet. Deras egen motivering till varför det är så viktigt kan nu läsa här.

Webbutveckling: Duplicera Resultatbyrå