Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB –  är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

Längre presentation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nelly Laitinen fick Pedagogiska priset

Nelly Laitinen tilldelades priset för sin långa gärning för att utveckla det arkivpedagogiska fältet. Nelly Laitinen är förste arkivarie vid Svenska Litteratursällskapet i Finland. Du kan läsa mer om priset här

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nytt projekt startar i juni

NCK har fått finansiering för ett nytt projekt: Digital solutions for applied heritage – exploring transnational learning opportunities. Erasmus+ finansierar projektet. NCK kommer att vara projektledare och det är ett strategiskt partnerskap mellan NCK, Jamtli, Kalmars läns museum, Estlands nationalmuseum, Audentesskolan och Barnkulturnätverket i Österbotten BARK.

Läs mer (svenska)
Read more (english)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Museologi & kulturarvspedagogik i mars

NCK:s årliga kurs i samarbete med NTNU i Trondheim görs i år 1-5 mars som distanskurs via Zoom på nätet. Kursavgift: 2000 kr exkl moms.
För mer information och anmälan kontakta Gustav Wollentz.

Schema Museologi och kulturarvspedagogik 2021
Allmän information om kursen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kurs om Kulturarvet som resurs 22 mars

Distanskursen Upptäck, nyttja och skapa delaktighet genom kulturarvet börjar 22 mars 2021. Den görs av Linnéuniversitetet för permitterade inom besöksnäringen. NCK:s Gustav Wollentz samt Anna-Karin Karlsson, arkeolog och författare, är lärare.
Kursen Upptäck kulturarvet i ditt närområde gjordes två gånger under 2020. Den aktuella kursen är en modifierad och förlängd version av denna.

Info om hela distansutbildningen
Om kursen som var i juni 2020

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anmäl dig till kurs i september 2021

Det nordiska samarbetsprojekt där NCK ingår; Increased learning through social spaces kommer att utmynna i en kurs, om museum och social interaktion, som NCK arrangerar i Östersund i september 2021. Kursen flyttas alltså från 16 februari till ett ännu ej bestämt datum i september.

Information om kursen
Anmäl dig/Registrate here

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nya publikationer

Läs här