Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Lärande genom kulturarv sedan 2005

NCK – Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik/The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB –  är ett nordiskt-baltiskt centrum som bedriver forskning och utveckling kring lärande genom kulturarv.

Längre presentation

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vårkonferens 17-18 februari 2021

Vårkonferensens tema 2021 är Decolonizing heritage. Konferensen går av stapeln 17-18 februari 2021 och kommer att ske digitalt på grund av pandemin. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för att få uppdateringar kring konferensen.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anmäl dig till kurs i september 2021

Det nordiska samarbetsprojekt där NCK ingår; Increased learning through social spaces kommer att utmynna i en kurs, om museum och social interaktion, som NCK arrangerar i Östersund i september 2021. Kursen flyttas alltså från 16 februari till ett ännu ej bestämt datum i september.

Information om kursen
Anmäl dig/Registrate here

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ny publikation

Museums and Education in the North, redaktör Tine Fristrup/NCK. 
Produktion från projektet med samma namn, trycks som skrift av Jamtli förlag – Fornvårdaren nr 39. Läs baksidestexten
Beställ för 159 kr:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artikel publicerad

Heritage as a process of connecting – Pluralism and diversity in Nordic and Baltic museums, av NCK:s Gustav Wollentz & Helena Kuhlefelt, publicerad i International Journal of Heritage Studies. Artikeln presenterar delar av projektet Heritage, Identity and Social Cohesion. Kontakta Gustav Wollentz om du vill läsa artikeln.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Populär kurs

Distanskursen Upptäck kulturarvet i ditt närområde har gjorts två gånger under 2020, av Linnéuniversitetet, för permitterade inom besöksnäringen.
NCK:s Gustav Wollentz samt Anna-Karin Karlsson, arkeolog och författare, 
var lärare. Tanken är att kursen kommer att återkomma men antagligen i en annan och längre version.

Info om hela distansutbildningen
Om kursen som var i juni

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pågående projekt

Läs här