Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Digitala metoder på museer

Workshop om digitala metoder för ökat lärande och aktivt deltagande

Är du intresserad av hur digitala verktyg kan användas på museer för ökat lärande och aktivt deltagande? NCK organiserar en workshop med fokus på digital pedagogik för medskapande och lärande.

Utgångspunkten för workshopen är en handbok för kulturarvspedagoger som vi för närvarande arbetar på. Workshopen kommer innehålla lärdomar, insikter och inspirerande exempel kring hur digitala verktyg kan öppna dörrar och skapa nya möjligheter för deltagande. Den kommer även innehålla kreativa samtal och diskussioner där vi lyssnar och lär av varandras erfarenheter.

Workshopen riktar sig framförallt till kulturarvspedagoger men är öppen för alla som är intresserade av ämnet. Workshopen är kostnadsfri och fika ingår.

Tid: 20 juni klockan 13.00 – 15.00
Plats: Stockholms stadsmuseum
Anmälan: Anmäl dig via mail till  senast den 13 juni. Uppge eventuella allergier för fikat. Det finns ett begränsat antal platser så anmäl dig gärna så fort som möjligt.

Workshopen är en del av det Erasmus+-finansierade projektet Digital Solutions for Applied Heritage – Exploring Transnational Learning Opportunities.