Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Pedagogiska priset

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sedan 2006 delar NCK ut ett årligt pris till personer och institutioner som utmärkt sig inom det kulturarvspedagogiska området i Norden och Baltikum. Vinnaren ska ha inspirerat andra och medverkat till att omvärlden upptäckt det spännande kulturarvspedagogiska arbetsfältet. 

Om nomineringsförfarandet och om priset 

> Den nominerade personen/institutionen ska vara verksam i Norden eller i Baltikum. 

> Nomineringar får inte göras av personen/institutionen själv. 

> Nomineringen ska innehålla en kort beskrivning av personens/institutionens verksamhet inom kulturarvspedagogik, hur personen/institutionen påverkat omvärlden samt varför den som nominerar anser att personen/institutionen bör få priset. 

> Priset delas ut på NCK:s vårkonferens. 

> Beslut om pristagare fattas av NCK:s styrelse i november månad. 

> Vinnaren mottager diplom, 25 000 kr och äran att vara talare på nästföljande års vårkonferens. 

> Nästa möjlighet att nominera är under hösten 2023 till 2024 års pris.

Tidigare pristagare