Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Verksamhet

Kulturarv är en viktig resurs för både individ och samhälle. Det vill vi förmedla. Därför erbjuder NCK kurser och föreläsningar och arbetar kontinuerligt med olika projekt på regional, nationell och europeisk nivå. Vi har ofta en koordinerande roll i projekten men vi deltar också i projekt där vi är samarbetspartner eller utvärderar verksamheten.

NCK arrangerar också konferenser, nätverksträffar och andra möten för verksamma och intresserade. Varje år i februari anordnas NCK:s stora vårkonferens, under våren genomför vi en kurs i kulturarvspedagogik för masterstudenter och under hösten bjuder vi in till möte med vår referensgrupp. Däremellan anordnar vi mindre träffar och utbildningstillfällen.

Under de olika rubrikerna till höger på sidan kan du läsa mer om innehållet i vår breda verksamhet. Vårkonferensen och Pedagogiska priset återfinns dock i huvudmenyn till vänster.