Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

Increasing future awareness in the Cultural Heritage sector

– using the SoPHIA model

SoPHIA-modellen har tagits fram av ett EU-finansierat projekt. Modellen syftar till att skapa utvärderingsredskap för hur kulturmiljövården och kulturarvsplatser ger samhället mervärde.
I vårt projekt undersöker vi om SoPHIA-modellen också kan användas för att skapa större framtidsmedvetande i kulturmiljövårdens arbete. 
Centrum för tillämpat kulturarv vid Linnéuniversitetet projektleder, och NCK, Jamtli, Kalmar läns museum samt European Museum Academy deltar i projektet. Mestadels av arbetet kommer att utföras av NCK. 

SoPHIA (Social Platform for Holistic Heritage Impact Assessment) är en europeisk social plattform som arbetar med att utveckla en helhetsmodell för utvärdering av samhällseffekter av kulturmiljövård. Modellen är utvecklad av ett brett internationellt konsortium bestående av partners från akademin, kulturmiljövård och andra intressegrupper, inklusive European Museum Academy.

I detta projekt undersöker vi om och hur modellen kan användas för att göra kulturmiljövård mer medveten om presumtiva framtida förändringar och effekter. Det ska inte tolkas som en modell för att förutsäga framtider, utan en modell som kan vara ett effektivt verktyg för att föreställa sig olika möjliga framtida effekter och hur dessa effekter relaterar till kulturmiljövård idag.

Projektet följer tidigare forskning utförd av Linnéuniversitetet och NCK, där vi identifierade att kulturarvssektorn behöver verktyg och metoder för att öka framtidsmedvetandet.
För att undersöka om SoPHIA-modellen kan vara ett sådant verktyg kommer vi att välja fallstudier från Jamtli och Kalmar läns museum, för att utveckla modellen.

Vår förhoppning är att SoPHIA-modellen kan göra det lättare för kulturarvssektorn att planera på ett mer hållbart sätt genom att överväga långsiktiga effekter och konsekvenser.

Projektet startade i september 2021, och pågick under 2022. I 2023 kom rapporten som presenterar resultaten, som är tillgänglig Open Access nedan. 

Läs rapporten

In english at LNU

Kontakta Gustav Wollentz för mer information.