Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

« Kontaktresor

IMG_4495

Tiina och Marja vid det Estniska Riksarkivets avdelning i Tallinn berättade om den pedagogiska verksamheten och deras visioner om hur den kan utvecklas