Vi utmanar och förändrar människors sätt att tänka kring och använda kulturarv

 

« Kontaktresor

IMG_4500

Som en del av sin utåtriktade verksamhet har riksarkivet en utställningslokal i centrala Tallinn. Vid besökstillfället visades en utställning om siluetter.